SIVECO Romania anunţă pentru al patrulea an consecutiv publicarea Raportului de dezvoltare sustenabilă, care evaluează activităţile economice, sociale şi de mediu realizate în 2011 şi modul în care compania şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de grupurile cointeresate.

<Suntem mândri că prin ceea ce facem an de an reducem decalajele digitale, dar mai ales generăm dezvoltare pe termen lung. Proiectele mari pe care le derulăm contribuie esenţial la dezvoltarea şi însuşirea de către societate a tehnologiilor moderne. Susţinem prin actiuni concrete şi transparente eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării, încurajăm respectarea drepturilor omului şi promovăm un climat corect de business. În cele două decenii de când activăm pe piaţă, probăm cu fapte că este posibil să armonizezi obiectivele economice cu cele sociale şi de mediu>, a declarat Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania.

Ca membru al Iniţiativei Global Compact a Organizaţiei Naţiunilor Unite, SIVECO integrează şi promovează în strategiile sale de dezvoltare cele 10 principii privind respectarea drepturilor omului, protecţia muncii şi a mediului înconjurător.
Din  2011, SIVECO a intrat în grupul select al companiilor care dispun de un auditor certificat pentru standardul SA8000. Acest standard cuprinde exigenţe extrem de ridicate privind respectarea drepturilor omului, fiind aliniat tratatelor internaţionale şi convenţiilor Organizatiei Internaţionale a Muncii, probând în mod efectiv responsabilitatea şi maturitatea unei organizaţii.

SIVECO este membru al Parteneriatului Global împotriva Corupţiei (Partnership against Corruption Initiative), o iniţiativă a Forumului Economic Mondial în parteneriat cu Transparency International, susţinută în Romania prin intermediul Camerei de Comerţ Americane (AmCham).  În 2011, compania a fost reprezentată la cea de-a 16-a ediţie a PACI, găzduită de Forumul Economic Mondial cu sediul în Geneva, unde s-au dezbătut probleme legate de lupta împotriva mitei şi corupţiei şi de promovarea politicilor anticorupţie în cadrul companiilor.
Acţiunile de responsabilitate socială le-au completat în 2011 pe cele legate de dezvoltarea durabilă, în spiritul eticii de business.
Organizarea cursurilor de pregătire a viitorilor specialişti în IT, în cadrul stagiilor de vară sau al iniţiativei Academia SIVECO, participarea la campania de colectare a 2% din impozitul pe venit, donaţiile pentru aşezămintele de copii abandonaţi şi seniori, participarea în regim de voluntariat la construcţia de case pentru persoane care aveau nevoie de condiţii decente de locuit, implicarea în campaniiile de protejare a resurselor de mediu, susţinerea de proiecte destinate incluziunii copiilor cu dizabilităţi,  dar şi pentru tinerii pasionaţi de informatică, participarea la activităţi de educaţie civică precum cel mai mare curs de resuscitare cardiorespiratorie – sunt doar câteva din acţiunile prin care angajaţii SIVECO au demonstrat că sunt  interesaţi şi direct implicaţi în activităţile comunităţii, în calitate de cetăţeni responsabili.
Rapoartele de dezvoltare sustenabilă ale companiei SIVECO pot fi citite aici http://www.siveco.ro/despre-siveco-romania/responsabilitate-sociala.html