Proiectul ProMe (PROfessional Intergenerational Cooperation and MEntoring) are ca obiectiv facilitarea schimbului de cunoștințe între persoane care au acumulat o importantă expertiză și experiență profesională și tinerii aflați la început de carieră, prin proiectarea unor instrumente care să îi sprijine în procesul de colaborarare și comunicare.

Necesitatea proiectului a rezultat în urma unei analize a actualei piețe a forței de muncă, a identificării unei tendințe clare de îmbătrânire a societății, a lacunelor privind anumite competențe profesionale în rândul tinerilor, precum și a necesității de a prelungi viața activă a persoanelor în vârstă.

Proiectul este finanțat prin programul comun de cercetare Asistență pentru Asigurarea Autonomiei Persoanelor la Domiciliu (AAL), reprezentat în România prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), fiind coordonat de Universitatea Paris-Lodron din Salzburg.

Partenerii care asigură proiectarea și dezvoltarea sistemului informatic în acest proiect sunt SIVECO România, alături de Gluck Olanda, iar AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România), NFE (National Foundation for the Elderly, Olanda) și EURAG Austria sunt organizațiile care facilitează desfășurarea cercetărilor sociologice la nivelul utilizatorilor finali ai aplicației. Promovarea și vizibilitatea proiectului sunt asigurate de Inventya Ltd (UK).

Contribuția SIVECO în cadrul proiectului constă în dezvoltarea unei platfome care oferă servicii de mentorat online, menite să reducă distanța din plan virtual și să îndrume participanții la proiect în găsirea celui mai potrivit mentor, respectiv mentorat.

Din punct de vedere conceptual, platforma ProMe adresează trei dimensiuni ale schimbului de cunoștințe dobândite: structural, relațional și cognitiv. (Nahapiet, Ghoshal, 1999).

Abordarea de tip structural a proiectului este reprezentată prin modalitățile de comunicare online și offline, prin conexiunile pe care  le pot defini utilizatorii (rețea de socializare) și prin oportunitatea identificării unor legături viabile de tip transmițător-receptor. Astfel, platforma este accesibilă și prin intermediul rețelelor de socializare precum Facebook, LinkedIn sau Google și este disponibilă online – http://platform.pro-me.eu/, iar accesul și înregistrarea sunt gratuite.

Abordarea de tip relațional este reprezentată în platforma ProMe printr-un instrument specific, denumit Înțelegere Mutuală/. Cu ajutorul lui, participanții angajați într-o relație de mentorat pot stabili reguli, obiective, obligații cu privire la activitatea și la acțiunile pe care le vor desfășura împreună. Concret, utilizatorii care se înregistrează pe platformă își pot completa cu ușurință un profil prin indicarea disponibilității în a fi contactați în anumite intervale orare, precum și prin înregistrarea unor informații referitoare la competențele dobândite, domeniile de interes, vârstă, locație, competențe lingvistice.

Din punct de vedere cognitiv, competența lingvistică reprezintă o condiție necesară de acceptare a unui mentor/mentorat.

Aplicarea în mod corect, coerent și consecvent a fiecăreia dintre facilitățile de comunicare descrise anterior determină construirea unei relații de mentorat viabile. Respectarea principiilor transferului și schimbului de cunoștințe creează un nou tip de capital intelectual, cel online, acesta reprezentând rezultatul imediat al unei relații de mentorat productive”, declară Otilia Bularcă, Project Manager.

De altfel, în perioada de testare a proiectului cu utilizatori reali, s-a observat un interes crescut față de serviciile oferite de platformă atât în rândul persoanelor în vârstă, cât și al persoanelor fără experiență anterioară în ceea ce privește mentoratul.

Trebuie menționat faptul că platforma ProMe nu este dedicată exclusiv persoanelor în vârstă, deoarece accesarea aplicațiilor de către utilizatori, indiferent de vârstă, este una comodă și facilă, designul platformei fiind prietenos și atractiv.