Procesul de eroziune, transportul sedimentelor și depunerea de sedimente asociate cu turbulența, este unul dintre cele mai complexe fenomene ale mecanicii fluidelor. În timp ce descrierea matematică a curgerii apei este relativ cunoscută, cea referitoare la transportul sedimetelor în suspensie nu este întotdeauna în acord cu măsurătorile.

Efectele lucrărilor de inginerie, care implică schimbări importante în morfologia râului, sunt dificil de prezis. Acest lucru se datorează faptului că unele fenomene în morfologia râului nu sunt încă pe deplin înțelese. Pe de altă parte, unele aplicații inginerești, cum ar fi navigația interioară, implementarea structurilor râului, estimarea impactului asupra mediului, ec., nu pot fi elaborate fără o evaluare corectă a acesstor previziuni.

Proiectarea și realizarea aparatului/sistemului SEDCONTROL de către o echipă de cercetători din INCDMTM se înscrie în această direcție de cercetare și dezvoltare și contribuie în mod direct la dezvoltarea mai departe a acestui domeniu.

SEDCONTROL este de mare ajutor celor care exploatază bazine de pe râuri în scopuri precum generare de energie, controlul inundațiilor, aprovizionarea cu apă, irigații, pescuit, navigație, etc.

Detalii suplimentare se pot obține de la:

Director proiect: Prof. Univ. Dr. ing. Petru Boeriu; e-mail: p.boeriu@unesco-ihe.org

Responsabil proiect/ persoană contact: CS I, Alexandru Moldovanu; e-mail: smoldovanu@gmail.com