Pe datele de 8 și 9 septembrie, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării, INCDMTM, va organiza cea de-a doua ediție a conferinței internaționale „ICoRSE, – International Conference on Reliable Systems Engineering″.

Evenimentul va facilita interacțiunea și schimbul de experiență și bune practici între experții din universități, institute de cercetare și reprezentanți ai mediului de afaceri din 12 țări din Europa, America de Nord și Asia. Și la această ediție, Conferința Internațională ICORSE se bucură de participarea unor specialiști de renume din domeniul cercetării în mecatronică și domeniile conexe.

ICoRSE reprezintă o ocazie profesională notabilă pentru cercetători și posibilitatea acestora de a-și publica lucrările științifice într-un volum specializat realizat în parteneriat cu editura „Springer″, indexat în baza de date internațională „Scopus″.

Participarea este gratuită. Pentru a lua parte la eveniment , vă rugăm să ne contactați pe emailul: incdmtm@incdmtm.ro.  De asemenea, pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul www.icorseng.eu.