În perioada 7 – 8 septembrie 2023, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării (INCDMTM) a organizat a treia ediție a conferinței internaționale „ICoRSE, – International Conference on Reliable Systems Engineering″.

Evenimentul a facilitat interacțiunea și schimbul de experiență și bune practici între experții din universități, institute de cercetare și reprezentanți ai mediului de afaceri din mai multe state din Europa (Anglia, Franța, Germania, Austria, Polonia Cehia, etc.), America de Nord și Asia, bucurându-se și în acest an de participarea unor specialiști de renume din domeniul cercetării în mecatronică și domeniile conexe. Totodată, conferința ICoRSE 2023 a găzduit o sesiune de postere dedicată lucrărilor din Ucraina care nu au putut fi prezentate, reunind prețioase contribuții din partea colegilor de la Universitatea Națională Tehnică „Institutul Politehnic Harkov”, din orașul omonim, respectiv din partea Universității Naționale de Economie Urbană “O.M. Beketov”.

Lucrările științifice prezentate la conferință au fost incluse într-un volum specializat, realizat în parteneriat cu editura elvețiană „Springer″ și indexat în baza de date internațională „Scopus″.