IBM România a organizat in zilele de 15 si 16 martie la Universitatea Transilvania din Braşov cea de-a opta ediţie a forumului naţional “IBM Academic Days for Universities in Romania” – editie dedicată unor prezentări şi dezbateri pe tema ’’Educaţie pentru Dezvoltare Economică’’, promovată în prezent de IBM în parteneriat cu mediul universitar.

Dezbaterile ediţiei din acest an a manifestării IBM Academic Days au abordat un subiect important pentru societăţi în prezent, care implică atât reconstrucţia procesului de învăţământ superior în scopul formării de specialişti pentru  segmente ale pieţei forţei de muncă care asigură progres în tehnologii şi servicii, cât şi deschiderea de noi linii de cercetare ştiinţifică utile economiei, ce trebuie să fie asumate de corpul profesoral şi de studenţi.

Dezbaterile ce au avut loc în cadrul celor două zile ale acestui forum naţional vizează:

 • Creşterea rolului formării studenţilor şi asigurarea unor competenţe profesionale de actualitate absolvenţilor de      învăţământ superior, cu posibilităţi de valorificare rapidă pe piaţa forţei de muncă în domenii de activitate cu grad ridicat de creativitate.
 • Aspecte de modernizare a învăţământului superior prin utilizarea de noi tehnologii informaţionale pentru servicii      educaţionale flexibile, la cerere.
 • Soluţii IBM de realizare a platformelor educaţionale, colaborative şi sociale pentru acces partajat la cunoaştere,      dezvoltări în cooperare şi transfer eficient al informaţiilor.
 • Promovarea de soluţii  moderne pentru instrumentarea, interconectarea şi optimizarea conducerii proceselor tehnice şi economice prin arhitecturi orientate pe servicii, cu comunicaţie standardizată.
 • Prezentarea iniţiativei IBM “Smarter Computing”, cu accent pe domeniul Cloud Computing.

Prezentările incluse în programul manifestării IBM Academic Days 2012 au abordat modul în care învăţământul superior românesc poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi la performanţă economică.

IBM a prezentat în acest forum naţional soluţiile sale pentru educaţie deschisă şi continuum educaţional prin tehnologii informaţionale avansate. Aceste soluţii se bazează pe conceptele:

 • Tehnologii Deschise: Standarde pentru acces la resurse global disponibile;
 • Date şi Procese Deschise: fluxuri de  date şi partajarea informaţiilor în timp real, date şi procese integrate;
 • Comunităţi Deschise: interconectări sociale, opţiuni de colaborare relaţională şi facilităţi de calcul în  dispozitive mobile prin sistem e-Learning;
 • Acces Deschis: miliarde de dispozitive  mobile accesând Web;
 • Infrastructura de calcul: permite o educaţie deschisă prin platforme de tip e-, la distanţă, configurate după necesităţi, utilizând Web, cât şi dezvoltarea exponenţială a ştiinţei, cu acces deschis la resurse şi tehnologii informaţionale inovative, de ultimă generaţie (cloud, supercalculatoare, calcul de înaltă performanţă, reţele virtuale).

Au fost de asemenea prezentate proiectele de cercetare şi infrastructură realizate în competiţii naţionale şi internationale de  universităţi sau consorţii de universităţi împreună cu IBM România în cursul anului 2011 pe linia cercetării ştiinţifice, cât şi direcţiile strategice de cercetare-dezvoltare prevăzute de IBM pentru anul 2012.

În cadrul forumului, specialişti IBM din ţară şi străinătate şi profesori universitari au susţinut prezentari despre: proiecte derulate de IBM pentru transformarea universităţilor, produse hardware şi tehnologii software avansate IBM şi aplicaţii ale acestora, cât şi forme de cooperare între IBM şi mediul academic în educaţie şi cercetare ştiinţifică. Dintre aceste prezentări menţionăm:

 • Dezvoltarea de soluţii de informatizare a întreprinderilor în Centrele de Inovare IBM (Aco Vidovic, Manager al  Centrelor de Inovare IBM CEE-MEA);
 • Proiecte europene de  cercetare-dezvoltare-inovare în parteneriat universităţi – companii (Profesor Vasile Lungu, Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică) Taxonomii XBRL de raportare financiară prin Internet, cu tehnologii IBM IFSR (Mihai Teodorescu, IBM Software      Group Cognos)
 • Aplicaţii în domeniul serviciilor  medicale ce folosesc reţele de senzori wireless (Profesor Peter Planinsic, Universitatea din Maribor, Slovenia);
 • Mediu de cunoaştere în Cloud pentru Ştiinţa Serviciilor (Profesor Monica Dragoicea, Universitatea Politehnica din
  Bucureşti);
 • Metode şi tehnici specifice IBM Rational pentru modelarea proceselor, proiectarea software-ului de control şi dezvoltarea sistemelor complexe (Eugen Pislaru, IBM Software  Group Departamentul Rational).