Desfasurat recent la Brasov, evenimentul “IBM Academic Days 2012” a reunit reprezentanti ai universitatilor din Romania si a fost gazda  unor prezentări şi dezbateri pe tema ’’Educaţie pentru Dezvoltare Economică’’, promovată în prezent de IBM în parteneriat cu mediul universitar.

Dezbaterile ediţiei din acest an a manifestării IBM Academic Days au abordat un subiect important pentru societăţi în prezent, care implică atât reconstrucţia procesului de învăţământ superior în scopul formării de specialişti pentru  segmente ale pieţei forţei de muncă care asigură progres în tehnologii şi servicii, cât şi deschiderea de noi linii de cercetare ştiinţifică utile economiei, ce trebuie să fie asumate de corpul profesoral şi de studenţi.

Rolul universităţilor este unul major în procesul de inovare a sistemului educaţional. De aceea, IBM va continua să fie un partener activ al mediului academic pentru construirea unui sistem de învăţământ superior mai performant.

Obiectivele IBM România în raport cu învăţământul superior sunt:

  • continuarea parteneriatului strategic în programe multi-anuale cu grupul reprezentativ de universităţi de tradiţie din ţară cu care lucrează deja de un număr de ani în cadrul  Iniţiativei Academice, cât şi iniţierea de programe cu noi instituţii de învăţământ superior;
  • construirea unei relaţii de colaborare cu facultăţi cu profil economic, de ştiinţe fundamentale şi ştiinţe sociale;
  • colaborarea în cercetare-dezvoltare cu departamente, facultăţi şi universităţi în domeniile Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (informatică, automatizări şi calculatoare, electronică), ştiinţelor tehnice, ştiinţelor economice,  energiei sustenabile, ştiinţelor fundamentale (matematică, fizică,  chimie), ştiinţelor naturii, biotehnologiilor, ştiinţelor medicale,      ştiinţelor sociale. În acest tip de parteneriat inovativ IBM oferă infrastructura şi suportul de dezvoltare a aplicaţiilor de calcul ştiinţific, calcul de înaltă performanţă (HPC) şi Cloud Computing.

Aceste parteneriate vor fi susţinute în continuare prin promovarea de către IBM a participării de grupuri de profesori şi studenţi în competiţii şi programe ştiinţifice la nivel naţional, în regiunea EMEA cât şi în întreaga lume.

În continuarea reformei structurale a învăţământului universitar, IBM România va sprijini procesul de modernizare a programelor Master şi Doctorat, pe cel de-al doilea şi al treilea nivel de pregătire a tinerei generaţii de specialişti, în care activităţile de practică şi cercetare-dezvoltare cu studenţii sunt deosebit de importante. Dorim ca studenţii să ne considere o instituţie de inspiraţie şi angajator de primă alegere. Pentru universităţi, IBM România reprezintă un partener de excelenţă în inovare şi tehnologie.

Programele derulate de IBM în 2011 cu universităţile din ţară, cât şi noile proiecte pentru 2012 ce vor fi aduse la cunoştinţă evidenţiază priorităţile şi preocuparea continuă a companiei IBM de a consolida parteneriatul cu mediul academic pentru construirea unei planete mai inteligente.

„Un element important în relaţia cu IBM România este cooperarea în domeniul cercetării şi inovării. Astfel, pentru cercetări în domeniul proiectării asistate de calculator şi a managementului resurselor, Universitatea Transilvania din Braşov dispune de echipamente de calcul de înaltă performanţă. Platformele software şi hardware oferite de IBM permit dezvoltarea de aplicaţii orientate pe servicii prin virtualizare, deschizând astfel noi oportunităţi pentru realizarea unor cercetări de vârf şi a unui transfer tehnologic inovator către economia reală. Nu în ultimul rând, această colaborare va permite îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei curriculare şi în consecinţă creşterea nivelului de pregătire al absolvenţilor”, a menţionat Prof.dr.ing. Ioan Abrudan, Rectorul Universităţii Transilvania din Braşov.

„Desfăşurarea recentă în Braşov a Forumului Naţional Zilele Academice IBM pentru Universităţi 2012 – eveniment major al mediului academic din ţara noastră – marchează recunoaşterea unui parteneriat strategic, cu rezultate deosebite în planul pregătirii studenţilor şi al cercetării ştiinţifice, încheiat între Universitatea Transilvania din Braşov şi IBM România. Acest parteneriat vizează construirea pe mai mulţi ani a unei relaţii de colaborare în cercetare-dezvoltare cu facultăţi şi departamente în domeniile tehnologiei informaţiei, al proiectării asistate de calculator şi al energiilor regenerabile. Universitatea Transilvania din Braşov va continua procesul de modernizare a programelor de licenţă, masterat şi doctorat, IBM România reprezentând
un partener de excelenţă în inovare şi tehnologie”, a menţionat Andreea Oancea, Director Marketing IBM România.