Sistemele de pensii şi asigurări sociale au un impact uriaş asupra nivelului de trai al cetăţenilor europeni şi pentru sustenabilitatea politicilor financiare

Platforma software dezvoltată de SIVECO permite stabilirea cu acurateţe a drepturilor persoanelor asigurate, în orice cadru legislativ, la nivel internaţional

Bucureşti, 27 mai 2013 – Sistemele de pensii sunt considerate din ce în ce mai mult un aspect de interes comun pentru toate ţările Uniunii Europene, fiind de o importanţă majoră atât pentru nivelul de trai al cetăţenilor, cât şi pentru sustenabilitatea politicilor financiare. Diferenţele de la o ţară la alta la nivelul reglementărilor legislative, al structurii şi tipurilor de pensii disponibile reclamă nevoia tot mai mare a unui cadru comun de gestionare a drepturilor de asigurări sociale, în contextul unei mobilităţi în creştere a cetăţenilor Uniunii Europene.

Pentru a răspunde nevoii de administrare în mod eficient a sistemelor de pensii la nivel naţional, în acord cu politicile în vigoare, soluţiile informatice dezvoltate de SIVECO au integrat instrumente pentru gestiunea unitară a asiguraţilor, a angajatorilor, a cotizaţiilor şi pentru stabilirea în timp real a cuantumului drepturilor de care beneficiază asiguraţii.

Stabilirea cu acurateţe a drepturilor de pensii şi asigurări sociale, gestionarea şi procesarea unui volum foarte mare de date în condiţii de maximă eficienţă şi transparenţă sunt principalele provocări pentru un sistem informatic dedicat gestionării drepturilor de asigurări sociale.

SIVECO a soluţionat cu succes aceste aspecte în cadrul sistemului informatic TOPAZ, realizat cu scopul de a oferi contribuabililor servicii îmbunătăţite în zona de prestaţii contributive şi noncontributive. Acest lucru este posibil prin asigurarea unui grad ridicat de eficienţă, transparenţă, dar şi de control al activităţilor interne, printr-un proces de gestionare informatizată a drepturilor de pensii şi asigurări sociale administrate de instituţiile publice.

“Cuvântul cheie pentru asigurarea unei soluţii informatice robuste pentru managementul informatizat al sistemelor de drepturi de asigurări sociale este flexibilitatea. Am ţinut cont de acest aspect esenţial pe întreg parcursul etapelor de proiectare şi dezvoltare a sistemului TOPAZ, echipându-l cu mecanismul necesar integrării rapide şi în orice moment a modificărilor de natură legislativă care pot interveni. Această funcţionalitate esenţială, dar şi uşurinţa cu care putem localiza sistemul în orice ţară, fac din TOPAZ o soluţie competitivă pe plan internaţional, care oferă instituţiilor publice un control sporit asupra sistemelor publice de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale”, a declarat Mihăiţă Ionel, Directorul Departamentului Customized Applications Development, din cadrul SIVECO Romania.

Drepturile gestionate prin intermediul sistemului se referă atât la cele pentru care persoana asigurată a cotizat (ex: pensie, ajutor de şomaj, indemnizaţia de maternitate etc.), dar şi la cele pentru care beneficiarul nu a plătit cotizaţii (ex: pensie socială, ajutor pentru orfani etc).

Cu ajutorul soluţiei infomatice propuse de SIVECO sunt centralizate în sistem informaţiile necesare gestionării şi plăţii drepturilor de asigurări sociale de către toate instituţiile participante la proces. Mai mult, sistemul permite verificarea automată a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi calculul automat al cuantumului beneficiilor asimilate, pe baza unui set de reguli predefinit care poate fi modificat în orice moment în funcţie de schimbările legislative.

Sistemul include funcţionalităţi care asigură gestiunea debitelor şi restanţelor pentru fiecare asigurat şi permite stabilirea la orice moment de timp a nivelului sumelor curente de plată şi monitorizarea situaţiei plăţilor efectuate prin intermediul băncilor, poştă, etc. Un alt modul esenţial al aplicaţiei permite monitorizarea în timp real a încasării cotizaţiilor plătite de angajatori, care pot fi efectuate direct şi foarte rapid prin intermediul unei interfeţe de tip portal, integrate în aplicaţie. Aceasta permite accesul rapid şi simplu la informaţiile necesare persoanelor autorizate, iar beneficiarilor oferă posibilitatea de a accesa propriul istoric de contribuţii şi plăţi.

“Pe baza tuturor funcţionalităţilor oferite de sistem, utilizatorii acestuia au la îndemână instrumentele necesare procesării şi rezolvării rapide şi corecte a cererilor de calcul şi plăţi a drepturilor de asigurări sociale. Soluţia informatică TOPAZ contribuie astfel în mod direct la eficientizarea şi creşterea gradului de transparenţă a sistemelor de pensii şi asigurări sociale”, a adăugat Mihaiţă Ionel.