Cluj IT Cluster, cel mai important cluster în domeniul IT la nivel naţional, doreşte realizarea unei platforme Open Data în România, care să permită accesul liber şi gratuit la toate informaţiile de interes public din organizaţiile guvernamentale şi care să faciliteze consultarea acestora din partea cetăţenilor şi a mediului de afaceri. În acest sens, membrii clusterului au trimis deja către premierul Victor Ponta o scrisoare deschisă prin care solicită accelerarea adoptării de către statul român a standardelor Open Data şi urgentarea realizării unei asemenea platforme.

 

„Accesul liber şi gratuit la informaţiile de interes public este una dintre trăsăturile de bază ale oricărui stat democratic funcţional. Cu toate acestea, la momentul actual, este regretabil că atât cetăţenii cât şi companiile care au nevoie de acces la informaţii publice se confruntă cu lipsa unui sistem clar şi integrat de distribuire a datelor. Acest lucru duce la limitarea implicării societăţii civile în actul de guvernământ şi lipseşte multe societăţi comerciale de uneltele necesare pentru construirea de noi concepte de afaceri sau sesizarea diferitelor oportunităţi de pe piaţă”, apreciază Andrei Kelemen, directorul executiv al Cluj IT Cluster.

 

Potrivit unor studii şi analize recente realizate la nivelul Uniunii Europene, accesul liber şi gratuit la Open Data duce la creşteri majore atât la nivelul veniturilor societăţilor comerciale, şi în special al celor mici şi mijlocii, cât şi la nivelul locurilor de muncă create. De asemenea, accesul la datele deţinute de stat este esenţial pentru mediul privat, deoarece face posibilă realizarea de predicţii referitoare la evoluţiile economice sau identificarea de domenii cu potenţial. Astfel, prin deschiderea accesului la aceste date, Guvernul poate deveni unul dintre catalizatorii de creştere pentru economie şi industria de inovaţie, cu efecte pozitive la nivelul întregii societăţi.

 

Prin intermediul scrisorii deschise adresate premierului Victor Ponta, membrii clusterului solicită sprijinul autorităţilor pentru realizarea unei platforme Open Data în România şi propun câteva măsuri concrete pentru îndeplinirea acestui deziderat, precum: realizarea unei platforme guvernamentale naţionale prin care să se colecteze şi să se distribuie seturile de date deschise în formate general acceptabile, introducerea obligativităţii tuturor organismelor, agenţiilor guvernamentale şi tuturor sistemelor noi de e-government de a publica într-un interval de timp limitat seturile proprii de date nemodificate şi de a le actualiza în termen cât mai scurt, precum şi însoţirea acestor măsuri de campanii de informare a societăţii civile şi agenţilor economici referitor la datele disponibile spre consultare şi exploatare.

 

„Dorim să fim un partener în implementarea acestui deziderat, deoarece companiile membre Cluj IT Cluster au resursele tehnice, informaţionale şi umane necesare, şi vrem ca iniţiativa clusterului să treacă dincolo de nivelul declarativ. Prin acest demers, vrem să creăm un canal direct de comunicare şi lucru cu Guvernul”, a adăugat Andrei Kelemen.

 

Potrivit acestuia, cea mai importantă etapă în realizarea unei platforme Open Data în România este adoptarea cât mai rapidă a unui cadru normativ care să oblige instituţiile statului să publice informaţiile în format open, dar şi care să reglementeze în mod expres ce informaţii sunt de interes public, în acest moment această clasificare fiind lăsată la latitudinea instituţiilor. În plus, la nivelul organizaţiilor statului este nevoie de aplicarea unor proceduri interne standard pentru publicarea informaţiilor pe canalele pe care le au la dispoziţie. Mai mult, toate aceste iniţiative de transparentizare a informaţiilor publice trebuie susţinute de o campanie de informare a publicului, a organismelor publice şi a mediului privat.

 

„În prezent, Uniunea Europeană se află în plin proces de dezvoltare al European Open Data Portal, un punct unic de acces către informaţiile deţinute de instituţiile sale. Este vital ca şi Guvernul României să adopte aceeaşi poziţie, iar Open Data să devină un factor de creştere economică şi socială pentru ţara noastră, cu atât mai mult cu cât România este membră a Open Government Partnership din 2011, şi este timpul ca bunele intenţii să fie urmate de paşi concreţi pentru realizarea obiectivelor fixate”, a încheiat Andrei Kelemen.