Cluj IT Cluster a obținut eticheta Bronz, oferită ca urmare a unei evaluări făcute după o metodologie acreditată de către Comisia Europeană, realizată de European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Această acreditare este acordată entităților de management ale clusterelor, evaluarea urmând o procedură europeană standard.

Dobândirea acestei etichete de certificare presupune evaluarea Clusterului prin parcurgerea unui set standard de chestionare, împreună cu experţi certificaţi ai Secretariatului European pentru Analiza Clusterelor (ESCA) de Benchmarking de Clustere. Pe baza evaluării este prezentat un raport de analiză și un set de recomandări în vederea dezvoltării și consolidării Clusterului.

Pentru obținerea etichetei Bronz, Cluj IT Cluster a fost evaluat pe paliere multiple, ca de pildă tipurile de organizații membre și gradul de implicare al acestora, modul de organizare, activitățile principale, serviciile oferite, profilul echipei de management, finanțarea de care dispune, proiectele atrase, etc.

„Rezultatul benchmarking-ului reprezintă recunoașterea Clusterului la nivel european conform clasificărilor specifice, însă presupune în mod special o responsabilizare, prin faptul că reflectă poziționarea clusterului în raport cu obiectivele strategice declarate pentru dezvoltarea socio-economică”, a declarat Alexandru Tulai, Președintele Cluj IT Cluster.