Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Cluj IT Cluster, unul dintre cele mai importante clustere în domeniul IT la nivel naţional, lansează proiectul POSDRU „Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”, prin care va facilita participarea a 450 de studenți la stagii de practică, cu durata de 3 săptămâni, în cadrul a 40 de organizații din lanțul de valoare al industriei de IT, cu precădere dintre membrii clusterului. Programul se va desfășura în perioada noiembrie 2014 – iulie 2015 și se adresează studenților din anii I și II ai Universității Babeș-Bolyai, din cadrul specializărilor: matematică, informatică, informatică economică, statistică, marketing, afaceri internaționale, economie generală și contabilitate.

Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Proiectul cu finanțare nerambursabilă va debuta cu solicitarea expresiilor de interes din partea organizațiilor și alegerea celor 40 de organizații din lanțul de valoare al industriei de IT, cu precădere membre ale Cluj IT, în care se vor desfășura stagiile de practică. Apoi, ca urmare a încheierii acordurilor-cadru de practică, se va derula o procedură de selecție a tutorilor din cadrul organizațiilor partenere.

În etapa următoare, studenții vor fi selectați printr-un mecanism bazat pe simulări de interviuri, derulate cu reprezentanții organizațiilor partenere, rezultatele interviurilor urmând a fi comunicate individual către fiecare candidat. Ca urmare a selecției candidaților de către organizațiile partenere, 450 de studenți vor participa la stagii de practică de 6 ore pe zi, timp de 15 zile lucrătoare, sub îndrumarea directă a tutorilor selectați si sub monitorizarea echipei de implementare. Pe perioada stagiului de practică, fiecare student va primi o subvenție de 900 lei.

Programul de internship va presupune și o componentă de monitorizare și evaluare din partea tutorilor de practică, dar și de raportare din partea studenților participanți.

Proiectul a fost lansat în cadrul unei conferințe la care au participat Prof. Dr. Adrian Petrușel – Coordonator al domeniilor Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Prof. Dr. Mihaela Drăgan, – Coordonatorul domeniului Științe Economice din cadrul aceleiași universități, Alexandru Tulai – Președinte Cluj IT Cluster, Andrei Kelemen – Director Executiv Cluj IT Cluster, precum și reprezentanți ai companiilor din cluster.

Mesajul de deschidere, adresat de Prof. Dr. Mihaela Luțas, Prorector al Universității Babeș-Bolyai, responsabil cu mediul de afaceri și unul dintre inițiatorii proiectului, a dezvăluit participanților cum a apărut ideea parteneriatului dintre o asociație din zona IT & Software Development şi două facultăți cu foarte bune rezultate în ceea ce priveşte absorbţia absolvenţilor pe piaţa muncii.

Din partea Universității Babeș-Bolyai au luat cuvântul Prof. Dr. Adrian Petrușel, Decanul Facultăţii de Matematică Informatică și coordonator al domeniilor Matematică şi Informatică și Prof. Dr. Mihaela Drăgan, Prodecan al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și coordonator al domeniului Ştiinţe Economice.

Aceștia au evidențiat importanța corelării studiilor universitare cu cerințele companiilor de profil și rolul pe care practica îl joacă în integrarea studenților pe piața muncii.

La evenimentul de lansare, Cluj IT Cluster a fost reprezentat prin Ioan Drăgan, Membru al Consiliului Director al clusterului și Business Developer la iQuest și Andrei Kelemen, Director executiv al clusterului și coordonator din partea acestuia în proiect.

„Prin acest proiect contribuim la îndeplinirea a două dintre obiectivele principale ale asociației noastre. Pe de o parte, ne implicăm în creșterea numărului de resurse umane înalt calificate în industria IT, încurajând  tinerii să urmeze o carieră în domeniu și oferindu-le posibilitatea de a-și începe această carieră încă din timpul facultății. Pe de altă parte, creștem gradul de implicare a companiilor de IT din Cluj în proiecte care să le consolideze imaginea de angajator pe piața locală”, a declarat Andrei Kelemen, Directorul Executiv Cluj IT Cluster.

„Pentru Facultatea de Matematică şi Informatică şi cred că şi pentru colegii de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, implementarea acestui proiect este extrem de importantă, cel puţin din următoarele perspective: arată pe de o parte că parteneriatul public-privat poate fi eficient şi reciproc avantajos, iar pe de altă parte va pune la dispoziţia facultăţilor un set de proceduri, metode şi argumente importante în gestionarea şi dezvoltarea activităţii de practică de specialitate ca și componentă esenţială a procesului de învătământ”, a spus Adrian Petruşel, Decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.