Cum trăiau oamenii în epoca străveche și cum interacționau cu mediul și cu sursele de materii prime? Reconstituirea societății preistorice este tema proiectului de cercetare Habitat, la care lucrează experți din Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București (coordonator de proiect), SIVECO România și Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe din Cluj-Napoca (parteneri).

Relația om/societate – mediu natural nu poate fi înțeleasă în mod global numai prin mijloacele arheologiei tradiționale, ci și pe un ansamblu de abordări variate, reprezentate prin analize de tip pedologic, sedimentologic, palinologic, de structură, compoziție și tehnologie a diverselor artefacte, pe baza unei game de eșantioane din situri-cheie pentru epocile vizate.

”Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă proiectarea, definirea, dezvoltarea și testarea modelului funcțional GIS (Sistem Informatic Geografic) cu specific arheologic pentru reconstituirea interacțiunilor comunităților umane cu mediul și cu sursele de materii prime. De acest lucru se vor ocupa specialiștii noștri. Vom afla care a fost dinamica habitatului de-a lungul mai multor epoci pre- și protoistorice (de la Paleolitic la cea de-a doua Epocă a Fierului), și vom putea defini structurile de ocupare, locuire și specializare, precum și adaptabilitatea comunităților umane într-un anumit spațiu și timp”, a declarat Manuela Enache, manager de proiect, SIVECO Romania.

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” deține o documentație arheologică foarte bogată, o cantitate impresionantă de materiale din săpături sistematice, precum și personal înalt calificat pentru problematica majoră a epocilor vizate. Activitățile de prelevare și selecționare a eșantioanelor, cât și interpretarea și corelarea rezultatelor fac parte din aria sa de competență.

Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe (partener în proiect) dispune de o echipă de specialiști recunoscuți în domeniile analitice vizate, cât și de echipamente de ultimă generație, asigurând într-un înalt grad acuratețea și fiabilitatea analizelor preconizate.

Rezultatele preconizate vor fi diseminate sub forma unor studii inter și pluridisciplinare în publicații cu impact la nivel național și internațional și prin conferințe cu participanți de marcă din domeniu.