În lumea de astăzi, informaţia este doar la un click distanţă. Cu toate că accesul la informaţii este acum mai uşor ca niciodată, de cele mai multe ori, devine mai greu ca oricând să o identificăm pe cea de care avem cu adevărat nevoie.

Volumul de big data creşte vertiginos. 90% din volumul de date din lume a fost creat doar în ultimii doi ani. Mai mult, se estimează că volumul de informaţii digitale se va dubla la fiecare doi ani, pe parcursul acestui deceniu. În următorii 10 ani, volumele de date vor depăşi cu mult capacitatea tehnologiilor de stocare. Prin urmare, companiile se vor trezi în situaţia de a fi nevoite să aleagă, în urma unui proces riguros de evaluare şi selecţie, ce tip de informaţie vor păstra şi la ce informaţii trebuie să renunţe.

În aceste date stocate sunt şi informaţii care pot ajuta companiile să înţeleagă mai bine o serie de factori care sunt critici pentru atingerea succesului – cum ar fi clienţi, pieţe, produse, lanţuri de aprovizionare, concurenţi şi riscuri.

Deşi companiile din întreaga lume şi-au intensificat semnificativ investiţiile digitale în ultimul deceniu, monitorizarea, organizarea, analizarea şi selectarea tuturor acestor date – pe scurt, identificarea valorii acestora pentru organizaţie – este un demers foarte complex, de lungă durată şi, nu de puţine ori, spinos.

Analizarea tuturor acestor date fără o înţelegere a beneficiilor pe care ele le pot aduce afacerii esteun exerciţiu inutil, care duce la o serie de rezultate nesatisfăcătoare din perspectiva investiţiilor şi a construirii unor astfel de capabilităţi în organizaţie.

O companie inteligentă îşi va construi un portofoliu de instrumente de analiză adaptate anumitor obiective de business.

În trecut, multe organizaţii s-au concentrat foarte mult pe T(= tehnologie), parte din  IT – care să susţină procesele de business şi să permită reducerea costurilor operaţionale.

În prezent, organizaţiile trebuie să răspundă provocării reprezentate de componenta I (= informaţie), care să fie accesibilă atât intern cât şi extern, într-un mod cât mai inteligent şi care să le ajute să supravieţuiască şi să se diferenţieze în piaţa economică volatilă din prezent.

Ce este Inteligenţa Organizaţională?

Escaladarea muntelui imens de informaţii disponibile în prezent, face ca acest demers să pară imposibil, la o primă vedere. Însă, Inteligenţa Organizaţională poate face această ascensiune mai uşoară.
Prin Inteligenţă Organizaţională înţelegem capacitatea unei organizaţii de a-şi optimiza performanţele prin: (1) identificarea informaţiilor relevante; (2) analizarea adecvată a acestor date astfel încât să ajungă la informaţii mai eficiente decât cele ale competiţiei; (3) capacitatea de a acţiona pe baza indicaţiilor rezultate în urma acestei analize.

Inteligenţa Organizaţională ajută compania să identifice noi valenţe ale informaţiei pe care o deţine, dincolo de simpla sa accesare şi gestionare. Prin abordarea informaţiei din unghiul Inteligenţei Organizaţionale, companiile îşi pot alinia nevoile informaţionale la strategia şi obiectivele lor de business.

Inteligenţa Organizaţională oferă o modalitate de abordare care asigură o viziune globală asupra întregului lanţ valoric al informaţiei. Astfel, compania beneficiază, de o serie de informaţii rezultate în urma interconectării datelor care pot contribui la creşterea performanţelor afacerii.
Deciziile bazate pe oimagine informaţională completă îmbunătăţesc managementul riscurilor companiei. Valoarea acestor informaţii este definită şi măsurată prin relevanţa pe care ele o au în luarea deciziilor. Astfel, Inteligenţa Organizaţională este o armă strategică în arsenalul unei companii.

Cele patru componente ale Inteligenţei Organizaţionale

Informaţiile au impact asupra performanţei afacerii şi a procesului de luare a deciziilor. Abordarea Inteligenţei Organizaţionale combină toate disciplinele necesare pentru a ajuta companiile să genereze valoare din informaţiile pe care le deţin, să-şi îmbunătăţească abilitatea de a-şi defini avantajele competitive, să-şi accelereze performanţele de business şi să ia cele mai bune decizii strategice pe baza înţelegerii şi prelucrării informaţiei

Inteligenţa Organizaţională are patru arii majore de aplicare:

  1. Managementul performanţei companiei: deoarece ajută organizaţiile să-şi calibreze mai bine sau să-şi îmbunătăţească activitatea de planificare, de bugetare şi prognozare, de management al raportărilor şi al consolidărilor bugetare, astfel încât managementul performanţei să se deruleze prin folosirea celor mai adecvate soluţii tehnologice pentru urmărirea rezultatelor vizate.
  2. Date pentru analizele de risc şi performanţă: deoarece permite companiilor să folosească informaţiile pe care le deţin pentru a genera date concrete care să fie utilizate în luarea deciziilor de business sau a unor măsuri care să îmbunătăţescă activităţile de control, de reducere a riscului, de optimizare a performanţei şi de generare a creşterii.
  3. Procesarea şi integrarea informaţiilor: deoarece oferă posibilitatea companiei să facă trecerea de la o organizaţie bazată pe  prelucrarea datelor la una bazată pe cunoaştere sau la o afacere socială, în care informaţiile interconectate favorizează configurarea unui ecosistem reciproc avantajos.
  4. Strategia şi managementul informaţiei: deoarece ajută organizaţiile să identifice şi să cuantifice domeniile de informaţii relevante din interiorul şi din afara afacerii şi să le alinieze valorilor de business, îmbunătăţind, în acelaşi timp, procesul de prelucrare a informaţiilor, operaţiunile şi comportamentul angajaţilor.

De ce vorbim acum despre Inteligenţa Organizaţională

Dezvoltările recente ale tehnologiilor moderne şi noile lor performanţe permit acum companiilor să facă simulări complexe în care să includă experienţe şi date din trecut şi să genereze, în timp real, posibile evoluţii sau să anticipeze anumite evenimente de business care să leajute să reacţioneze mai rapid şi să îşi conducă afacerea mai eficient şi mai sigur.

Folosind în acest mod informaţiile pe care le deţin, companiile pot să-şi crească performanţele, să-şi diferenţieze ofertele, să identifice noi surse de venit şi oportunităţi de inovare, să-şi minimizeze expunerea la risc, să-şi îmbunătăţescă eficienţa organizaţională şi să facă faţă mai uşor incertitudinii din economia globală volatilă.

„Aplicând Inteligenţa Organizaţională, companiile pot folosi informaţiile pe care le deţin pentru a înţelege mai bine trecutul şi pentru a anticipa viitorul, astfel încât să poată lua cele mai bune decizii în prezent. Acest lucru va ajuta companiile să identifice zonele în care deţin avantaje competitive şi să ia măsuri proactive, îmbunătăţind astfel rezultatele afacerii”, spune Elena Badea, Director de Marketing, EY România.