Peste 63% dintre executivii seniori din companii de top din întreaga lume afirmă că este necesar să-şi îmbunătăţească procedurile anti-fraudă şi anti-mită făcând apel la analizele de date investigative – se arată în studiul global EY pentru 2014, Big risks require big data thinking. La studiu au participat peste 450 de executivi din 11 ţări, inclusiv profesionişti din zona financiară, responsabili de audit intern, de conformitate şi aspecte legale care au fost chestionaţi în legătură cu utilizarea analizelor de date investigative (forensic) în cadrul programelor lor de conformitate anti-fraudă şi anti-mită.

Analiza de date investigative într-o companie reprezintă o analiză în detaliu a anumitor aspecte cu scopul identificării de elemente care nu corespund din punctul de vedere al unor norme sau reguli interne, eticii de afaceri sau legilor în vigoare.

Studiul a arătat, de asemenea, că 87% dintre respondenţi spun că cerinţele de reglementare, inclusiv cele corespunzătoare legilor anti-corupţie şi noilor proceduri de aplicare, reprezintă o forţă motrice pentru includerea şi utilizarea analizelor de date investigative în programele de conformitate, aproape jumătate dintre ei indicând că evoluţiile din zona de reglementare se numără printre principalii cinci factori în acest sens.

Mita şi corupţia sunt raportate ca fiind cel mai mare risc perceput de către 65% dintre respondenţi, ceea ce se aliniază cu faptul că 74% afirmă că folosesc analizele de date investigative pentru a combate mita şi corupţia. Alte zone în care se percepe un risc semnificativ de fraudă, cum ar fi deturnarea de active şi falsul în raportările financiare, sunt, de asemenea, domenii prioritare pentru folosirea analizelor de date investigative.

Prin intensificarea cooperării transfrontaliere dintre autorităţile de reglementare şi agenţiile de aplicare a legii, care au ca rezultat amenzi corporative semnificative şi condamnări la închisoare pentru directori, comitetele de administraţie din companii ar trebui să încurajeze folosirea de către echipele de management a pârghiei reprezentate de analizele de date investigative în programele de conformitate în curs de desfăşurare.

Analizele de date investigative îmbunătăţesc procesul de evaluare a riscurilor şi de detectare a fraudelor

Unul dintre cele mai importante beneficii obţinute prin utilizarea analizelor de date investigative, menţionat de 89% din respondenţi, este abilitatea de a “detecta potenţialele abateri care nu se puteau detecta înainte”. Această părere este împărtăşită de majoritatea respondenţilor, indiferent de funcţia pe care o deţin în cadrul organizaţiei.

Rezultatele sondajului indică faptul că, în timp ce unele companii implementează anumite forme de analize de date investigative, multe altele ar putea rata oportunităţi importante de a-şi îmbunătăţi acţiunile anti-fraudă şi anti-mită. Prin valorificarea combinaţiei între diversele surse de date şi instrumentele avansate de analize de date investigative, companiile au acum posibilitatea să obţină informaţii noi şi importante prin analizarea datelor lor de business.

Oportunităţi ratate de a transforma datele în informaţii valoroase

În pofida sentimentului general pozitiv în ceea ce priveşte eficienţa analizelor de date investigative, studiul arată că marea majoritate a companiilor nu lucrează cu volume suficient de mari de date raportate la dimensiunea veniturilor lor corporative.

Doar 18% dintre specialiştii în audit intern intervievaţi lucrează cu volume de date mai mari de un milion de înregistrări. În rândul respondenţilor responsabili cu serviciile financiare, doar 21% au declarat că lucrează cu volume de date de aproximativ sau mai mult de un milion de înregistrări, un procent încă scăzut pentru un segment concentrat pe date. Per ansamblu, 71% dintre companiile cu venituri de peste 1 miliard de USD operează cu seturi de date de sub un milion de înregistrări. Utilizarea unor volume de date mai mici decât ar fi de aşteptat, raportate la veniturile corporative, indică faptul că multe companii ar putea rata oportunităţi importante de prevenire şi identificare a fraudei pentru că nu operează cu seturi de date suficient de mari.

Instrumentele avansate de analize de date investigative, cum ar fi analiza statistică şi tehnologiile de sondare a datelor, sunt folosite de doar 11% dintre respondenţi. Nu este, prin urmare, surprinzător faptul că cea mai mare provocare menţionată în privinţa analizelor de date investigative este “obţinerea expertizei necesare sau a instrumentelor potrivite”. Din studiu a reieşit că sprijinirea eforturilor de utilizare a analizelor de date investigative în cadrul companiei pare a fi o prioritate-cheie pentru respondenţi. Astfel, 62% dintre cei chestionaţi au afirmat că este necesară îmbunătăţirea conştientizării de către echipele de management a beneficiilor aduse de analizele de date investigative. Interesant este faptul că respondenţii nu consideră costul un obstacol major, doar 10% dintre persoanele intervievate afirmând că analizele de date investigative ar avea costuri prohibitive.

Baze de date mai mari, informaţii mai fiabile

Aplicaţiile tradiţionale pentru calcul tabelar şi operare de baze de date se văd confruntate cu o creştere semnificativă a volumului, a vitezei şi a diversităţii tipurilor de date generate de companii la nivel mondial. Tehnologiile avansate de analize de date investigative, inclusiv instrumentele statistice care încorporează modelări predictive, detectări de anomalii şi algoritmi de scoring de risc, pot sonda volumele de big data pentru a detecta, în timp real sau aproape real, tranzacţiile potenţial frauduloase. Utilizarea eficientă a procesărilor de limbaj sau a sondajului de texte, combinate cu vizualizarea de date poate ajuta la gestionarea unei mari varietăţi de surse, inclusiv a unor baze de date – atât structurate cât şi nestructurate – pentru a îmbunătăţi capacitatea de detectare în ansamblu, pentru a reduce riscul şi pentru a creşte rentabilitatea investiţiei în analizele de date investigative.

Respondenţii care folosesc şi tehnologii de analize de date investigative, dincolo de instrumentele tradiţionalele de calcul şi operare de baze de date, au spus că, în general, au reuşit să detecteze mai devreme abaterile (cu 15% mai mult decât ceilalţi) şi că şi-au îmbunătăţit rezultatele şi recuperările (cu 11% mai mult decât ceilalţi).

Companiile româneşti au implementate tehnologii IT şi soluţii integrate IT pentru afaceri. Totuşi, lipsa de conştientizare a riscurilor de fraudă nu conduce şi la investiţii pe măsură în soluţii pentru detectarea fraudelor şi de prevenire a acestora”, spune Kenan Burcin Atakan, Fraud Investigation and Dispute Services Leader, EY România.