Ymens și NEC propun un model de dezvoltare a cloud-ului guvernamental prin investiții din mediul privat, care va facilita accesul utilizatorilor din sectorul public la servicii IT de cea mai nouă generație.

Prin intermediul operatorilor privați de G-Cloud, care operează infrastructura de cloud guvernamental adăugând funcționalități specifice de tip SaaS (Software as a Service), modelul propus de cele două companii susține instituțiile publice în optimizarea costurilor și creșterea eficienței operaționale, aducând beneficii concrete în relația cu cetățenii și, implicit, cu întreaga societate. Aceste optimizări se obțin prin mutarea investiției inițiale către sectorul privat, prin modelul de cost de tip abonament, prin eliminarea dependenței de factorul uman și prin asigurarea unui cost redus.

Cloud-ul guvernamental reprezintă un concept deja funcțional în alte țări, cum ar fi Marea Britanie (sub numele de G-Cloud), oferind servicii publice de calitate și mult mai ușor accesibile cetățenilor. Ymens și NEC aduc pe piața românească tehnologia și expertiza necesare pentru a oferi soluții inovatoare de cloud sectorului public.

Bogdan Balaci, CEO Ymens delcara „Crearea unei piețe integrate și unitare de cloud guvernamental presupune apariția unor operatori privați care să gestioneze accesul la soluții cloud și care să opereze într-un mod performant infrastructura instituțiilor publice. Prin colaborarea cu NEC, Ymens își propune să faciliteze accesul și utilizarea soluțiilor IT integrate la nivel național, în cloud, cu investiții minime de la bugetul de stat.”

Inițiativa Ymens și NEC se aliniază directivelor Comisiei Europene, care încurajează utilizarea tehnologiei cloud în cadrul proiectelor de eGuvernare, în scopul generării de economii în bugetele administrației publice.

Cloud-ul guvernamental dedicat României poate fi construit pe trei piloni principali:

–  accesul online – punctul de întâlnire dintre instituţiile publice şi beneficiarii serviciilor oferite de statul român;

–  integrarea – include serviciile specifice ale instituţiilor regionale şi procesele comune ale acestora, de la contabilitate și până la managementul infrastructurii;

–  interoperabilitatea – înlesnirea schimbului de date şi servicii între instituţiile publice, chiar dacă acestea folosesc soluții diferite de cloud.

Nicolae Varvara, Vice-Președinte NEC Europe afirma “Noul rol al operatorului privat de G-Cloud devine esențial în cadrul ecosistemului de cloud guvernamental. Acesta va asigura și va garanta gestionarea serviciilor de cloud oferite cetățenilor prin intermediul instituțiilor publice precum și un SLA integrat al tuturor acestor servicii. Pentru implementarea acestui model este necesar să lucrăm împreună cu  autoritățile din România pentru elaborarea de politici publice care să definească întregul cadru în care poate fi implementată tehnologia cloud, precum și cerințele specifice pentru operatorii privați de G-Cloud.”

Pentru implementarea acestui concept în România, devine astfel necesară elaborarea unei scheme de certificare pentru furnizorii de servicii cloud agreați pentru sectorul public, precum și a cadrului legislativ adecvat.

Eficiență sporită pentru administrația publică

Crearea unei piețe de cloud guvernamental are potențialul de a crește nivelul de tehnologizare din sectorul public, acoperind nevoile IT la nivelul administrației centrale și locale, printr-o abordare alternativă la soluțiile tradiționale utilizate în prezent. Conform lui Nicolae Varvara, Vice-Președinte NEC Europe,“administrația publică ar deveni astfel o instituție mai transparentă și un furnizor eficient de servicii IT către cetățeni.

Soluțiile de cloud guvernamental nu necesită investiții în sisteme IT de către autorități. Consumul de resurse se face în baza unui abonament lunar, iar responsabilitatea administrării și mentenanței infrastructurii revine operatorului privat de cloud. Astfel, cheltuielile sunt predictibile și dispar problemele legate de lipsa personalului specializat din instituțiile publice.

“Utilizată în sectorul public, tehnologia cloud vine în sprijinul cetățenilor, simplificând procedurile și înlesnind accesul la soluții care să transforme radical experiența cu administrația publică.”,  a completat Varvara.

Servicii de calitate ridicată, livrate rapid cetățenilor

Cloud-ul guvernamental însemnă acces facil la informații pentru cetățeni, reducerea erorilor din dosare, interacţiune simplificată între utilizatori şi instituţiile publice și diminuarea considerabilă a deplasărilor dese și a timpului petrecut la ghișee.

“Crearea unui cadru de lucru pentru deschiderea pieței de servicii publice pentru operatorii privați de cloud guvernamental devine esențială într-o eră guvernată de tehnologii mobile care simplifică viața cetățenilor”, a declarat Bogdan Balaci, CEO Ymens.