Universitatea de Vest din Timişoara a încheiat un acord de cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei cu compania Microsoft.

„Acordul Microsoft de Alianţă pentru Educaţie” are o perioadă de desfăşurare de 3 ani şi are ca scop cooperarea între Universitatea de Vest din Timişoara şi Microsoft România în domeniul utilizării tehnologiilor Microsoft în Instituţia Educaţională, acordarea de asistenţă de către specialiştii Microsoft în iniţiativele şi programele legate de sectorul educaţiei.

Astfel, Microsoft se angajează să ofere, prin programul Microsoft Student Partners, stagii de practică. De asemenea, prin programul IT Academy, se oferă studenţilor competenţe digitale ale secolului XXI, necesare obţinerii unei certificări recunoscute global. Resursele programului oferă cadrelor didactice posibilitatea de a fi în permanenţă conectate cu cele mai noi tehnologii Microsoft şi permite integrarea resurselor în programele de studii. Un alt program inclus în acordul semnat între cele două entităţi oferă posibilitatea dezvoltării de software şi de administrarea bazelor de date permiţând studenţilor să-şi obţină certificare Microsoft în propria facultate.

Acestea, împreună cu celelalte programe incluse în acordul semnat astăzi, vor contribui la orientarea fermă spre promovarea unui proces educaţional formativ centrat pe rezultatele învăţării prin crearea unui mediu de cercetare competitiv pe plan naţional şi internaţional care să transforme Universitatea de Vest din Timişoara într-un pol de excelenţă centrat pe generarea de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare şi creaţie artistică.

„Prin Carta sa, Universitatea de Vest din Timişoara îşi asumă misiunea generală de cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie, prin generare şi transfer de cunoaştere către societate, definindu-se, totodată, drept centru esenţial în diseminarea valorilor culturale şi civice în vestul României. Acordul de cooperare semnat astăzi va oferi studenţilor posibilitatea de a beneficia de susţinerea uneia dintre cele mai importante entităţi în domeniul tehnologiei informaţiei”, spune rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea.