Agricultura este un domeniu cu cerințe informaționale specifice. Elian Solutions a creat pentru clienții săi dezvoltări software care permit gestionarea și urmărirea producției agricole în detaliu, folosind un sistem ERP dintre cele mai performante – Microsoft Dynamics NAV.

Implementarea unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning) este o provocare ce pune la grea încercare resursele manageriale ale oricărei companii. De obicei, sistemele ERP vin înzestrate cu funcționalități pentru activitățile de distribuție și producție industrială, mai puțin pentru agricultură. Cu atât mai mare este deci provocarea, atunci când se încearcă implementarea în acest domeniu relativ neglijat de ERP-uri.

Elian Solutions este implementator al sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV și în portofoliul de clienți deține și câțiva producători agricoli. Pentru aceștia a creat o soluție completă, care să satisfacă nevoile specifice domeniului, creând o adevărată verticală ERP. În realizarea ei s-a sprijinit pe utilizarea la maximum a funcționalitățile standard ale sistemului, dar a și creat acele dezvoltări care să reflecte particularitățile producției agricole. În continuare vom menționa pe cele mai importante dintre ele.

Urmărirea cheltuielilor pe utilajele agricole

În agricultură, utilajele sunt mijloace fixe de valoare mare și necesită periodic activități de întreținere. Pentru a planifica acest proces și pentru a urmări totodată cheltuielile pe fiecare utilaj în parte, utilajele au fost definite în sistem ca centre-mașină, iar fiecăruia i-a fost asociat o fișă de întreținere.

Pe fișa de întreținere a utilajului agricol (tractore, combine etc) se realizează o programare a activităților de întreținere (la număr de ore de funcționare). Astfel, se știe din vreme când va avea loc următoarea activitate de întreținere și ce consum de resurse va presupune aceasta.

Pentru situațiile când utilajele se strică, a fost creată o fișă de reparații. Fișa de reparații funcționează similar celei de întreținere, întrucât este de asemenea necesară o programare de activități și de resurse, urmărindu-se concomitent și consumul presupus de aceste activități.

În ambele fișe se jurnalizează consumul de stocuri și cel de oră-muncă, asigurându-se o evidență completă a tuturor cheltuielilor pe fiecare utilaj.

Urmărirea pe loturi

În agricultură, unitatea de referință pentru procesul de producție este lotul. Pe un lot de pământ se cultivă o anumită cultură (grâu, orez, porumb etc). Pentru a evidenția loturile în sistem, a fost creată o tabelă specială în care fiecărui lot i se asociază un număr, anul de producție, nr. cadastru, nr. km până la cântar. Totodată, fiecărui lot i se atribuie și o comandă de producție din sistem, făcându-se astfel legătura cu procesul standard de producție al ERP-ului Dynamics NAV.

Ordinul de lucru

Ordinul de de lucru este documentul de bază în ce privește activitatea efectuată pe loturi. Elian Solutions a dezvoltat acest raport de activitate și l-a integrat cu sistemul.

Ordinul de lucru conține:

– Tipul de activitate ce urmează a fi desfășurată(arat, discuit, administrare îngrăsăminte, recoltat etc.)

– Loturile ce urmează a fi lucrate

– Persoanele ce trebuie să efectueze lucrarea

– Utilajul asignat activității

– Consumurile planificate pentru activitatea respectivă: ore-om, combustibil, îngrăsăminte, alte consumabile.

După terminarea activității, se trec consumurile efectiv realizate. Aceasta permite o analiză ulterioară detaliată a diferenței între consumurile proiectate și cele reale, putându-se astfel identifica căi de creștere a productivității.

Integrarea cu cântarul

O altă dezvoltare specifică pentru agricultură este integrarea cu cântarul. Intrările și ieșirile de marfă se fac măsurând greutatea camionului, înainte și după încărcare. Elian Solutions a realizat această integrare, astfel că din sistem se pot emite automat bonul de cântar, avizul și factura.

Evidența parametrilor fizico-chimici ai producției agricole

Spre deosebire de alte domenii de activitate, în agricultură ”produsul finit” își modifică semnificativ parametrii fizico-chimici odată cu trecerea timpului. Se impune un sistem de măsurare a acestor parametri (umiditate, greutate hectolitrică, impurități etc) atât la intrarea în depozit, cât și la vânzare. Pentru aceasta, au fost adăugate câmpuri speciale în tabela de articole, astfel că pentru orice intrare-ieșire din depozit, să se cunoască acești parametri.

Parametrii se regăsesc în sistem și în cadrul contractelor de vânzare pe care producătorul le are cu clienții săi. Atunci când se face livrarea conform termenilor contractuali, se realizează o comparație între parametrii fizico-chimici ai mărfii ce urmează a fi livrată și marjele negociate în contract. Funcție de acestea, se vor acorda bonusuri și discounturi, potrivit contractului.

Repartizarea costurilor indirecte

Ca în orice proces de producție, și în agricultură există costuri ce pot fi asociate direct recoltei obținute (costuri cu îngrășămintele, semințele, erbicidele etc) și costuri care nu se pot urmări în mod direct, urmând a fi repartizate după o cheie de alocare(costuri cu amortizarea utilajelor, reparațiile, salariile etc.).

Elian Solutions a dezvoltat proceduri prin care alocarea acestor costuri să se facă în mod automat, funcție de cheia de repartizare stabilită de către producător (suprafața cultivată, volumul producției ). În acest fel, se poate obține un cost al producției cât mai aproape de realitate.

Concluzie

Toate cele enumerate mai sus fac ca Elian Solutions să poată oferi clienților un sistem ERP adaptat cerințelor informaționale caracteristice procesului de producție agricolă. Este înca o dovadă atât a flexibilității sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV cât și a capabilității Elian Solutions de a furniza clienților săi o implementare ERP la cele mai înalte standarde.