Ziua Pământului este prilejul cel mai potrivit pentru a comunica
angajamentul pe care Microsoft îl are pentru sustenabilitate și măsurile aduse în beneficiul mediului
înconjurător. În urma noii cercetări a PwC UK, care arată că AI poate crește PIB-ul global cu până la 4,4%
și poate reduce emisiile cu 4% până în 2030, Microsoft adoptă o abordare care pune accent pe
tehnologie și care stimulează progresul în operațiuni, produse, clienți și știința datelor.
Președintele Microsoft, Brad Smith, a împărtășit viziunea companiei cu privire la consolidarea eforturilor
în ceea ce privește sustenabilitatea, cu un angajament prin care va acorda prioritate sustenabilității în
cadrul fiecărui sector al afacerii și va implica tehnologia în obținerea unor rezultate durabile.
„Amploarea și viteza schimbărilor globale la nivelul mediului au arătat din ce în ce mai clar că trebuie să
ne implicăm mai mult, astfel Microsoft ia măsurile necesare în acest sens", a spus Brad Smith,
Președintele Microsoft. „În primul rând, începem să acționăm la nivel de companie, abordând din ce în
ce mai mult provocările legate de sustenabilitate din întreaga lume, prin angrenarea celor mai puternice
atuuri ale companiei – angajații noștri și tehnologiile de care dispunem".
Acest angajament vine ca urmare a unei creșteri substanțiale a taxei interne pe carbon a companiei la 15
dolari pe tonă metrică, pentru toate emisiile de carbon. Taxa internă Microsoft a fost stabilită în urmă cu
șapte ani pentru ca toate diviziile de afaceri să fie responsabile din punct de vedere financiar de
reducerea emisiilor de carbon. Fondurile provenite din această taxă majorată vor menține neutralitatea
Microsoft față de emisiile de carbon și contribuie la adoptarea unei abordări cu accent pe tehnologie,
prin care sustenabilitatea este pusă cu prioritate în centrul fiecărui sector al afacerii.
Alte angajamente pe care Microsoft se concentrează constau în:

 Construirea campusurilor și a centrelor de date durabile, inclusiv un campus cu emisii
zero de carbon în Puget Sound ș inovații pentru reducerea emisiilor de carbon în
campusurile din întreaga lume.
 Accelerarea cercetării prin intermediul științei datelor în cadrul programului AI for
Earth, cu noi seturi de date și API-uri open source pentru aplicații de mediu.
 Parteneriate cu clienții existenți, dar și noi, pentru stimularea transformărilor durabile
cu cloud, dispozitive și soluții cu emisii reduse de carbon.
 Susținerea schimbărilor de politică de mediu, inclusiv prin aderarea la Carbon
Leadership Council în sprijinul unui cadru pentru includerea unui preț național pe carbon.

În plus, Microsoft a anunțat, împreună cu PricewaterhouseCoopers UK (PwC UK), o nouă cercetare care
arată potențialul AI de a facilita creșterea economică, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect
de seră. Analizând patru sectoare-cheie, agricultura, energia, apa și transportul, raportul constată că
progresele generate de AI ar putea prilejui o creștere de 4,4% a PIB-ului mondial și o scădere cu 4% a
emisiilor globale de gaze cu efect de seră, creând în același timp 38 de milioane de noi locuri de muncă
la nivel global.
Anunțul are la bază peste un deceniu de activitate pe această temă, incluzând reducerea emisiilor de
carbon și achiziționarea a peste 1,5 GW de energie regenerabilă, precum și colaborarea cu clienții pentru
a promova o transformare sustenabilă și un angajament de 50 de milioane de dolari pentru AI for Earth.