HP anunță lansarea unui nou set de servicii de securitate care ajută organizațiile să răspundă, să remedieze și să diminueze impactul incidentelor de securitate în momentul producerii acestora.

Problemele de securitate afectează din ce în ce mai mult activitatea organizațiilor și pot dăuna reputației companiilor și afecta valoarea lor de piață. Costurile provocate de aceste incidente pot fi enorme, iar companiile riscă adeseori să fie victimele litigiilor. Conform unui studiu recent condus de Institutul Ponemon, un eveniment de încălcare a securității datelor poate avea costuri de 8,9 milioane de dolari pentru o companie din Statele Unite.(1)

Soluția HP Security Breach Management combină experiența în servicii cu software de securitate (“security intelligence software”) pentru a oferi clienților protecție cât mai mare pentru datele esențiale din organizațiile lor. Soluția permite clienților să folosească informațiile de securitate necesare identificării și reacției rapide la o intruziune și minimizează impactul acesteia, reducând și expunerile curente cauzate de vulnerabilități.

“Organizațiilor le este aproape imposibil să prevină incidentele de securitate, însă pot prelua controlul asupra modului în care răspund la acestea,” a spus Andrzej Kawalec, Chief Technology Officer, Enterprise Security Services, HP. “Soluția HP Breach Management combină portofoliul de servicii și echipamente software ale HP și asigură astfel clienților instrumentele și resursele pentru a monitoriza, administra și răspunde direct la aceste intruziuni, minimizând impactul lor și pregătindu-se în același timp pentru următorul atac.”

Soluția accelerează timpul de răspuns pentru protecția datelor importante

Soluția HP Security Breach Management include serviciul HP Forensic Readiness, care îi ajută pe clienți să se pregătească împotriva atacurilor înainte ca acestea să se producă. Bazându-se pe experiența consultanților HP, serviciul ajută organizațiile să stabilească în mod proactiv politici și proceduri asociate investigațiilor. Ca urmare, clienții sunt echipați cu resursele necesare pentru a aduna rapid cele mai bune dovezi digitale în cazul producerii unui atac și pot aplica aceste politici și proceduri pentru a colecta și a documenta dovezile în momentul producerii următorului atac.

Serviciul HP Forensic Readiness permite clienților:

  • Să evalueze politicile și procedurile curente pentru investigarea incidentelor în scopul dezvoltării unui plan care detaliază activitățile, coordonatele temporale și potențialele tehnologii pe care organizațiile trebuie să le aibă în vedere pentru a-și îmbunătăți gradul de pregătire pentru investigații.
  • Să stabilească o politică de pregătire pentru investigații adecvată pentru a crea o bază sistematică, standardizată și legală în vederea acceptării dovezilor digitale care ar putea fi necesare în eventualitatea unui conflict de natură juridică.
  • Să înțeleagă cel mai bun mod de a administra o investigație și să colecteze dovezile digitale în cazul producerii unui incident.

Recâștigarea controlului pe durata unui incident

Soluția HP Security Breach Management include servicii care acoperă întreg ciclul de viață al asigurării securității și care variază de la planificarea proactivă și strategii de administrare a riscurilor, la măsuri privind răspunsul imediat. Împreună, aceste oferte asigură o abordare holistică privind administrarea incidentelor de securitate și permit clienților să diminueze costurile asociate securității, să dețină un control mai bun asupra situației și să reducă gradul de expunere la riscuri.

Cu soluția HP Security Breach Management, clienții:

  • Pot bloca imediat atacurile prin serviciul HP Breach Response, care asigură monitorizare specializată non-stop pentru a detecta și a răspunde la intruziuni. În cazul producerii unui incident, HP trimite o echipă de specialiști în securitate la locația clientului pentru a evalua și a investiga evenimentul și a oferi recomandări în vederea reducerii gradului de expunere la viitoare vulnerabilități.
  • Pot dezvolta un set clar de procese și politici pentru colectarea și analiza dovezilor obținute în urma producerii incidentelor de securitate, cu ajutorul serviciilor HP Digital and Computer Forensic.
  • Pot adera la regulamente de conformitate care se aplică în investigații și procese de audit în urma producerii unui incident, folosind serviciile HP e-Disclosure and e-Discovery, care ajută organizațiile să dezvolte politici și procese clare pentru capturarea și încărcarea datelor.
  • Pot colecta, încărca, sorta și filtra evenimentele de securitate relevante cu ajutorul serviciilor with HP Security Information and Event Management (SIEM), care folosesc soluțiile HP ArcSight, pentru a permite operațiunilor de securitate informațională să identifice amenințările și să protejeze sistemele împotriva acestora.
  • Pot diminua consecințele pierderii sau ștergerii de date prin crearea și implementarea proceselor de backup și recuperare în urma intruziunilor, cu ajutorul serviciilor HP Data Recovery.