Facultatea de Geografie a Universității din București a primit Premiul pentru educație geospațială din partea Intergraph Computers Services,  unul dintre principalii furnizori de soluții geospațiale la nivel global, în cadrul evenimentului Lumea Geospațială 2015, desfășurat la Poiana Brașov, în perioada 25-26 iunie 2015.

Premiul răsplătește eforturile Facultății de Geografie în domeniul educației geospațiale, direcție în care are numeroase rezultate, relevante fiind: (a) dezvoltarea unui program de studii masterale dedicat, intitulat Sisteme Informaționale Geografice; (b) includerea în programele de învățământ din ciclurile de licență și de masterat a disciplinelor de GIS, Teledecție și Metode de colectare și prelucrare a datelor; (c) integrarea metodelor de analiză geospațială la numeroase discipline de specialitate din planurile de învățământ; (d) dezvoltarea de programe de practică pentru dezvoltarea abilităților de utilizare a diferitelor soluții geospațiale; (e) dezvoltarea de activități de cercetare științifică care au contribuit considerabil la consolidarea acestui domeniu.

În plus, premiul vine să încununeze o colaborare fructoasă în plan științific și educațional, de peste 15 ani cu Intergraph Computers Services.

Colaborarea în plan educațional s-a manifestat pe numeroase planuri. Din anul 2012, Intergraph Computers Services asigură desfășurarea practicii profesionale pentru dezvoltarea abilităților de utilizare a Geomedia Professional pentru studenții masterului Evaluarea Integrată a Stării Mediului. Pe parcursul a două săptămâni, în sistem intensiv, angajații Intergraph Computers Services îi inițiază pe masteranzii EISM în tainele GIS-ului, folosind pachete software extrem de diverse și de adaptate nivelului și solicitărilor studenților (Geomedia Professional, Erdas, etc.).

Din 2013, Integraph Computers Services a oferit posibilitatea desfășurării unor stagii de pregătire în cadrul companiei, de tip practică ori intership, pentru studenții masterelor Sisteme Informaționale Geografice și Evaluarea Integrată a Stării Mediului.

Un alt plan al colaborării îl reprezintă susținerea manifestărilor științifice ale Facultății de Geografie, în special a acelora pentru studenți și a celor cu vizibilitate internațională. În 2011, Intergraph Computers Services a susținut direct desfășurarea International Conference Environment-Landscape-European Identity – ICELEI, organizată de Facultatea de Geografie, iar anul acesta este unul dintre partenerii de bază în organizarea conferinței internaționale ECOSMART.

De mare actualitate este și parteneriatul realizat pentru implementarea proiectului SIAFIM – Satellite Images Analysis for FIre Monitoring, în cadrul căruia a fost dezvoltat un model de evaluarea a susceptibilității la apariția incendiilor de vegetație forestieră la nivelul României, soluție care este în prezent în curs de testare de către utilizatori.