Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Competitivitate (DG PC), pune la dispoziția potențialilor beneficiari calendarul lansărilor POC Axa Prioritară 2 – “Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.

Pentru Acțiunea 2.2.1 – “Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, ghidul solicitantului a fost publicat într-o primă etapă spre consultare publică în perioada 27 martie – 15 aprilie 2015 și urmează să fie supus unei noi etape de consultare în perioada 24 iulie – 7 august 2015. Apelul de proiecte destinat întreprinderilor din cadrul clusterelor va fi lansat oficial în data de 17 august 2015, cu depunere continuă până la finalizarea bugetului alocat, respectiv 50 de milioane de Euro.

Pentru celelalte tipuri de acțiuni din cadrul Axei Prioritare 2, destinate beneficiarilor instituții publice, apelurile de proiecte vor fi lansate în primul trimestru din 2016. Ghidul unic destinat beneficiarilor instituții publice Axa Prioritară 2 va fi supus unei prime runde de consultare publică în luna septembrie 2015.

Calendarul lansărilor POC Axa Prioritară 2 poate fi consultat pe site-ul MFE la următorul link:  http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/2015/Programari_lansari_AP_2_POC.pdf