Printec Group, lider în furnizarea de soluţii de automatizare a tranzacţiilor în regiunea Europei de Sud-Est, şi partenerul său TONBELLER AG, lider mondial în furnizarea de soluţii integrate pentru guvernanţă, gestionare riscuri și conformitate, prezintă noul software Siron®FATCA.

Soluția, dezvoltată de TONBELLER și implementată de Printec Group, ajută furnizorii de servicii financiare să se conformeze în cel mai scurt timp cu reglementările IRS FATCA referitoare la evaziunile fiscale.

Cerințele FATCA

Legea va intra în vigoare din 2014 și va obliga industria financiară să facă o diferențiere între persoanele din SUA şi persoanele care nu sunt din SUA, să colecteze date relevante şi, dacă este cazul, să aplice un impozit cu reţinere la sursă de 30% pe veniturile acestor persoane, fie din SUA fie din afara SUA. Această soluţie inovatoare se aplică perfect în mediile IT existente, ajutându-i pe furnizorii de servicii financiare să se conformeze rapid cu reglementările IRS FATCA referitor la reţinerile fiscale.

Datorită regulilor flexibile, Siron®FATCA îndeplineşte atât cerinţele IGA (Intergovernmental Agreement in US – Reglementarea interguvernamentala) cât şi pe cele ale FATCA. Componenta de raportare permite transferul securizat de date către IRS (serviciul fiscal din Statele Unite) sau autorităţile fiscale naţionale.

Identificare extinsă a clienţilor existenţi. Clasificarea noilor clienţi conform cerinţelor FATCA

FATCA impune ca întreaga bază de clienţi a unei instituţii financiare să fie verificată din punctul de vedere al relevanţei pentru impozitare în Statele Unite, iar informaţiile să fie transmise mai departe autorităţii fiscale din SUA. Pentru toţi clienţii, trebuie să existe dovezi clare că aceştia se supun legislaţiei fiscale din SUA. În acest scop, IRS pune la dispoziţie un catalog de scenarii care pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor impozabile în Statele Unite. Catalogul include următoarele scenarii: cetăţenie americană, locul naşterii, reşedinţă, adresa de corespondenţă sau poştală în SUA, ordin de plată către un cont din SUA etc. Aceste criterii de verificare fac parte din regulile specificate în Siron®FATCA. Soluţia poate fi utilizată şi de specialişti pentru a personaliza regulile de verificare, pentru a asigura o reacţie rapidă la modificările legislative viitoare.

În timpul procesului de verificare, Siron®FATCA stabileşte legătura între aceste reguli şi toate datele clienţilor şi ale conturilor persoanelor private, eliminând apoi informaţiile care nu sunt relevante pentru FATCA. Mai mult, interfaţa cu baza de date Orbis a Bureau van Dijk asigură că proprietarii organizaţiilor vor fi selectați automat. Persoanele sau companiile ale căror date sunt relevante sunt transferate automat către un modul de management integrat al cazurilor.

Pentru clasificarea noilor clienţi respectând reglementările FATCA şi raportarea acestora către autoritatea fiscală din SUA şi către alte autorităţi naţionale, este esenţial ca procesele şi sistemele să fie ajustate. Procesul de acceptare a clienţilor, care include identificarea conturilor care aparțin persoanelor din Statele Unite, se bazează atât pe criteriile de verificare ale IRS, cât și pe regulile de verificare ale altor instituţii. Pentru persoanele juridice, legea prevede ca toţi actorii care au dividende de peste 10% în companie să fie verificaţi pentru depistarea eventualelor obligaţii fiscale în Statele Unite. Datele clienţilor pot fi introduse în Siron®FATCA şi verificate automat conform unor reguli predefinite. Interfaţa cu baza de date Orbis a Bureau van Dijk detectează proprietarii persoanelor juridice automat. Siron®FATCA de la TONBELLER este o soluţie gata dezvoltată, care poate fi integrată cu uşurinţă în procesul existent de deschidere a conturilor.

Managementul cazurilor bazat pe modul de lucru

Persoanele fizice şi juridice relevante pentru FATCA în procesul de verificare a clienţilor noi sau existenţi sunt evidenţiate separat ca şi cazuri FATCA în modulul de Management al Cazurilor (Case Management) şi pot fi procesate de departamentele de specialitate.

Siron®FATCA cuprinde funcţii de urmărire integrată a documentelor, care monitorizează perioada limită prin intermediul unor parametri, permiţând astfel gestionarea escaladării. Mai mult, sistemul monitorizează validitatea documentelor şi îi informează pe consilieri atunci când trebuie să le solicite încă o dată clienţilor documente relevante pentru FATCA.

Generarea unui caz FATCA declanşează un întreg proces. Consilierii trebuie mai întâi să le ceară clienţilor să furnizeze documentele/formulare (ex. W-8BEN, paşaport non-SUA) solicitate de IRS. Odată ce departamentul de specialitate introduce statusul FATCA în Siron®FATCA, acesta este transmis automat la sisteme ale terţilor (ex. sistemul bancar central) prin interfeţele disponibile. Toate rezultatele, acţiunile şi deciziile verificărilor sunt înregistrate de sistem şi pot fi revizuite de auditorii interni şi externi în orice moment.

Raportare FATCA

Siron®FATCA asigură raportarea electronică securizată către autorităţile fiscale din SUA sau autorităţile fiscale naţionale. Datele necesare, precum datele privind clienţii, soldurile conturilor, veniturile din contacte de afaceri relevante pentru FATCA şi problematice sunt transmise la IRS şi autorităţile naţionale, în deplină conformitate cu reglementările privind protecţia datelor.