Realitatea arată că în ultimii ani progresele înregistrate în zona Industry 4.0 permit firmelor să colecteze volume masive de date digitale despre sistemele lor de producţie. Acest fapt facilitează implementarea soluţiilor de mentenanţă predictivă şi conduce la beneficii economice tangibile.

Allied Telesis, unul din cei mai importanţi furnizori globali de soluţii inteligente de networking, susţine că un sistem integrat de mentenanţă predictivă conţine mai multe subsisteme. Printre ele se numără un subsistem de colectare date, care asigură colectarea fiabilă de date de la senzori şi sisteme de producţie, un subsistem de analiză predictivă, care procesează datele de la senzori pentru a furniza estimări de timp asupra proceselor de mentenanţă, un subsistem de vizualizare, care funizează informaţii relevante tehnicienilor de mentenanţă, şi un subsistem de control, care fructifică informaţiile pentru a programa automat operaţiunile de mentenanţă sau pentru a configura operaţiunile sistemelor de producţie.

Conform Allied Telesis, infrastructurile digitale şi tehnologiile precum infrastructurile de networking de mare viteză, platformele Big Data şi soluţiile advanced analytics sunt principalii piloni ai soluţiilor de mentenanţă predictivă. În acest sens, firma japoneză vine, de exemplu, cu soluţia Total Autonomous Networking, care permite firmelor de producţie să centralizeze controlul şi managementul dispozitivelor multiple, suportând, simultan, serviciile de recuperare şi provizionare.

O altă opţiune propusă de producătorul japonez este soluţia de securitate Self-Defending Networks, care automatizează configurarea şi implementarea de politici complexe de securitate la nivelul soluţiilor de mentenanţă predictivă din zonele edge şi cloud. Cu astfel de soluţii propuse,

Allied Telesis oferă baza unei infrastructuri de networking industrial robuste, securizate şi de mare performanţă, care asigură un flux corect de date de mentenanţă dinspre mediul fizic de lucru spre mediul cloud.