IBM România și Universitatea Transilvania din Brașov au anunțat astăzi deschiderea oficială a Centrului de Date Green IBM din cadrul Institutului de Cercetare Științifică ICDT-PRODD al universității. Acest centru de date reprezintă principala unitate de calcul de înaltă performanță a sistemului informatic distribuit din cadrul Institutului ce face posibile activități de cercetare și dezvoltare axate pe proiectarea de produse, tehnologii și servicii sustenabile, reducerea consumului de energie, eficiență și sisteme ce utilizează energia regenerabilă, potrivit conceptului Green ENergy Independent CampuS (GENIUS).

În cadrul proiectului PRO-DD al Universității Transilvania din Brasov aprobat și finanțat din fonduri structurale de către Uniunea Europeană, unul dintre obiectivele majore a fost realizarea unui sistem performant de calcul distribuit, care să interconecteze toate departamentele de cercetare ale universității găzduite în cele 11 clădiri ale Institutului PRODD. Una dintre aceste clădiri, proiectată și dezvoltată în întregime de către specialiștii Universității Transilvania din Brasov, găzduiește acum noul Centru de Date Green IBM în care este implementată o soluție IBM completă, end-to-end, ce conține sisteme hardware, software și sisteme de rețea.

Campusul GENIUS susține conceptul de clădiri „zero-energy”, echipamentele aferente fiind capabile să furnizeze energie termică și electrică pe baza unor sisteme de energie regenerabilă: panouri solare, panouri fotovoltaice, pompe de încălzire și biomasă. GENIUS este astfel primul Campus Universitar Green din România ce are integrat un Centru de Date Green și reprezintă el insuși un cadru de cercetare.

Infrastructura de comunicație și calcul științific furnizata de IBM este alcatuita dintr-un Centru de Date HPC și dintr-o platformă pentru facilități multimedia, de monitorizare și de rețea adaptate pentru 1000 de utilizatori ce lucrează în 24 de departamente R&D localizate în 11 clădiri.

Universitatea Transilvania din Brașov este unul dintre cei mai importanți parteneri academici ai IBM în activitățile de cercetare și dezvoltare. Proiectul științific „Smarter Buildings: Intelligent Distributed Workspace for Energy Efficiency in the GENIUS Campus (WEEGEN)” a fost premiat în cadrul programului global „IBM Shared University Research”.

Principalele obiective ale proiectului, care sunt realizate folosind capabilitățile Centrului de Date IBM Green constau în:

  • Dezvoltarea unui model global al spațiului de lucru al clădirii, laboratorului și al departamentului de dezvoltare de aplicații din cadrul Institutului de Cercetare Științifică ICDT-PRODD, pe baza indicatorilor de calitate;
  • Proiectarea și implementarea unei arhitecturi distribuite de date și control ce are la bază senzori wireless si rețele de calcul capabile să ofere eficiență sporită a nivelului energetic pentru Centrul de Date, pentru clădire și pentru campusul universitar;
  • Dezvoltarea soluției pentru comutarea automată la cele mai eficiente surse de energie alternativă, bazate pe statusul în timp real al modelului spațiului de lucru, pe costurile energice și pe preferințe.

„Universitatea Transilvania din Brașov are o îndelungată tradiție de colaborare cu partenerul său de încredere, IBM, cu scopul de a crea o infrastructură de calcul de înaltă performanță bazată pe modelul centrului de date din cadrul Centrului de Inovare IBM din București. Colaborarea dintre IBM România și Universitatea Transilvania din Brașov reprezintă angajamentul implicării companiei în restructurarea învățământului superior la nivel de țară, stimularea cercetării în domenii de interes mondial precum energia alternativă, susținerea inovării, precum și îmbunătățirea competențelor forței de muncă pentru o societate inteligentă”, a declarat profesor dr. Daniel Munteanu, Prorector al Universității Transilvania din Brașov.

Centrul de Date Green IBM promovează conceptul de energie sustenabilă și este considerat unic în domeniul academic la nivel european, fiind capabil să furnizeze soluții care implică eficiență energetică, energie alternativă și tehnologie de calcul green.

Centrul de Date Green din cadrul Institutului de Cercetare Stiintifica al Universității Transilvania din Brașov reprezintă o contributie importanta a IBM în vederea creării unei platforme de calcul performantă în concordanță cu conceptul Smarter City-Smarter University și reprezintă o soluție pentru date analitice, managementul informației și al infrastructurii de calcul”, a declarat Bogdan Alexandru Popescu, Country Global Technology Services Manager, IBM România.