IBM România a organizat Press Briefing-ul „Smarter Finances: Foreseeing and Managing Risk”, axat pe soluțiile de management integrat al riscului financiar; aceste soluţii pot ajuta directorii şi liderii din domeniul bancar să gestioneze eficient riscul în contextul noilor reglementări şi să-şi alinieze costurile de operare cu noile niveluri ale activității de business.

În întreaga industrie financiară, în general, managementul integrat al riscului continuă să reprezinte o problemă actuală – amplificată de recentele reglementări declanşate ca un răspuns la criză. Specialiştii financiari, autorităţile de supraveghere şi de reglementare sunt puse în situaţia să ia decizii rapide, utilizând informaţii provenite din diferite surse: de la Internet, la canale corporative şi call center-uri. Provocarea este de a procesa  eficient, de a analiza şi integra diverse fluxuri de date, şi de a extrage cele mai relevante informaţii pentru a lua deciziile cele mai strategice.

Printre cele mai frecvente provocări cu care se confruntă în prezent băncile şi instituţiile financiare sunt testele de stres, riscul lichiditățiilor și managementul garanțiilor. Testele de stres trebuie să acopere principalele tipuri de risc: riscul de piaţă, riscul de credit şi cel al lichidităţilor. În acest sens, băncile necesită o privire de ansamblu referitoare la riscurile la care sunt expuse. Riscul privind lichiditățile este dificil de prezis și analizat, de aceea este necesară analiza a diferite scenarii precum și a unei cantități semnificative de date. Managementul garanției este esențial pentru prezența pe piață. Este foarte important ca băncile să fie capabile să reducă nivelul garanției în funcție de tipul afacerii.

IBM a dedicat zeci de ani de activitate pentru livrarea de tehnologii  pentru furnizorii de servicii financiare. Cu două luni în urmă, IBM a prezentat capabilitățile dezvoltate de logică nelineară și capabilitățile lingvistice ale  unui nou sistem numit Watson; acest nou sistem reprezintă un salt uriaş permiţându-le computerelor să se conecteze cu oamenii mult mai precis, datorită sistemului de deţinere a limbajului natural cu care este dotat.

Majoritatea băncilor utilizează sisteme de risc construite pe structuri de confidențialitate, utilizând de cele mai multe ori ipoteze subiective. Tehnologia de calcul de înaltă performanță, evidenţiată de capabilitățile implementate pe supercalculatorul Watson, poate îmbunătăți aceste procese, oferind o vizibilitate mai mare asupra concentrațiilor de risc si activităților legate de risc, pe măsură ce acestea se întâmplă, identificând în același timp cele mai importante scenarii de risc. Acest lucru poate îmbunătăţi radical abilitatea unei organizații de a detecta modele importante care pot fi implementate rapid.

Acest lucru poate conduce la apariția unor noi sisteme analitice care raportează evenimente probabile, dar care, în același timp, determină nivelurile de incertitudine.

Cu tehnologia disponibilă astăzi, riscul este gestionat într-o manieră reactivă, în detrimentul uneia predictive. Acest aspect ar trebui schimbat, capabilitățile sistemului Watson reprezentând temelia  acestor inovații de viitor. În era volumelor mari de date (big data), numai operațiile analitice avansate pot genera o mai bună înțelegere a informațiilor obținute din datele structurate și nestructurate.

IBM este un furnizor de top în dezvoltarea şi livrarea de soluţii pentru managementul riscului la nivel enterprise, soluţii care permit creşterea, inovarea şi utilizarea eficientă a capitalului.

Soluţiile IBM de risk management permit celor mai de succes companii din lume să ia decizii eficiente privind riscul, prin intermediul unor programe şi metodologii  inteligente – care generează performanţă de afaceri şi rezultare financiare bune.

Soluţiile IBM de risk management permit:

  • Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor prin furnizarea de analize de risc, informaţii relevante şi transparenţă.
  • Creşterea rentabilităţii capitalului de risc prin luarea de decizii bine documentate, privind optimizarea alocării de capital şi calificarea pentru stimulente de reglementare în conformitate cu Dodd-Frank, Basel II/III, Solvency II, si mai mult
  • Accelerarea şi eficientizarea proceselor de risc pentru a reduce costurile din pierderile de credit şi de gestionare a riscului operaţional.
  • Reducerea costurilor privind respectarea reglementărilor.
  • Evoluţie dinamică, cu o arhitectură de risc care se poate adapta eficient în momentul în care practicile de gestionare a riscurilor, cerinţele clienţilor şi reglementările se schimbă.

Cu numeroase resurse de risk management şi management al resurselor financiare de pe întreg Globul, IBM deţine un record semnificativ privind statutul său de consultant de încredere pentru liderii financiari.  IBM oferă expertiză avansată privind finanţarea, cuplată cu implementarea efectivă a tehnologiei şi cu capabilitatea de integrare. Consultanţii IBM pentru management financiar şi risc ajută clienţii să obţină performanţe de business, să gestioneze eficient schimbarea şi să stabilească direcţii noi privind modelele de transformare şi business.