Star Storage anunță obținerea certificării Hitachi Content Platform 6.0 din partea Hitachi Data Systems – leader mondial în soluții de stocare și management al informațiilor pentru produsul software SEAL (Secure Electronic Archive Library) – sistem integrat de management al arhivelor electronice, în conformitate cu standardele impuse de legislația în vigoare (Legea 135/2007). Hitachi Content Platform (HCP) este o platformă de stocare pentru conținut nestructurat de tip “Object Storage” care permite arhivarea conținutului cu caracter fix pe termen lung și asigură niveluri înalte de performanță, disponibilitate și scalabilitate.

Certificarea obținută din partea Hitachi Data Systems pentru SEAL (Secure Electronic Archive Library) reprezintă pentru utilizatori garanția calității produsului Star Storage și recomandarea folosirii acestuia, împreună cu Hitachi Content Platform (HCP 6.0), ca parte dintr-o platformă integrată hardware și software în domeniul stocării și gestionării sigure și eficiente a datelor. Certificarea dovedește și integrarea completă a produsului SEAL cu ultima versiune Hitachi Content Platform 6.0 în condițiile respectării criteriilor stricte de evaluare în domeniul gestionării datelor electronice, inclusiv a politicilor de retenție, securizare și robustețe în caz de dezastru. În plus, această certificare confirmă încă o dată recunoașterea valorii produselor Star Storage la nivel internațional, precum și aplicarea permanentă a strategiei de inovare și investiții în tehnologii de vârf a companiei.

De-a lungul celor peste 13 ani de activitate, Star Storage s-a specializat în protecția și managementul informațiilor și a dezvoltat o suită de produse și soluții dedicate acestui domeniu. SEAL (Secured Electronic Archive Library) face parte din această suită și este o soluție de gestiune avansată a arhivelor electronice. Această soluție oferă facilități unice de regăsire și acces rapid la informațiile din arhive pe baza metadatelor asociate.

Folosind SEAL, orice organizație privată sau publică, indiferent de dimensiunea acesteia, își poate gestiona într-un mod foarte eficient și rapid toate informațiile electronice, cum ar fi: orice tip de document din nomenclatorul arhivistic al organizației; documente pe hârtie transpuse în format electronic prin proceduri de conversie: contracte, documentație tehnică etc.; documente emise și transmise în format electronic: facturi, extrase, notificări, somații, e-mailuri etc.; documente generate și transmise de diverse sisteme informatice: loguri audit, baze de date, tranzacții EDI, tranzacții SEPA.

În plus, utilizarea produsului SEAL de la Star Storage împreună cu Hitachi Content Platform (HCP) de la HDS asigură niveluri înalte de performanță, disponibilitate și scalabilitate, permițând atât gestiunea optimă a informațiilor arhivate în conformitate cu reglementarile legale în vigoare, cât și regăsirea ușoară a acestora.

“Obținerea certificării produsului SEAL din partea Hitachi Data Systems dovedește încă o dată, după certificările anterioare pentru produsele Star Documentum Connector for Hitachi Content Platform și Star Alfresco Connector for Hitachi Content Platform, că soluțiile Star Storage sunt competitive nu doar la nivel național dar și internațional și se pretează utilizării alături de cele mai performante tehnologii la nivel mondial, aducând valoare adăugată semnificativă.

Dezvoltarea produsului nostru SEAL a pornit din dorința de a oferi o soluție eficientă și completă la problema arhivării electronice a informației, atât din punctul de vedere al nevoilor de business, cât și din perspectiva reglementărilor în vigoare. În momentul de față, din ce în ce mai multe organizații se confruntă cu problema gestionării electronice a documentelor, o problemă care se agravează rapid din cauza creșterii exponențiale a volumului de documente și metadate asociate implicate în procesele de zi cu zi ale oricărei organizații.

SEAL este o soluție menită să răspundă eficient celor mai exigente cerințe legate de administrarea arhivelor electronice ale clienților și este adaptată atât pentru modalitatea de utilizare tradițională – instalare la sediul clientului (on-premises), cât și la noile modele de utilizare din cloud (on-demand). Astfel, SEAL este oferit și ca serviciu din Cloud – StarVault eArchive, oferind toate beneficiile pe baza unei taxe lunare în funcție de utilizare (plătești doar ce folosești), fără investiții inițiale și având garanția unui nivel ridicat de calitate, disponibilitate și securitate. În acest moment sunt disponibile două versiuni ale serviciului: una în conformitate cu legislația națională în domeniul arhivării electronice (Legea 135/2007) – StarVault eArchive Compliance Edition și una în conformitate cu nevoile de business dintr-o organizație privată – StarVault eArchive Business Edition.”, a declarat Cătălin Păunescu, Managing Director Star Storage.

Utilizatorii SEAL de la Star Storage obțin numeroase beneficii importante, cum ar fi:

  • Reducerea costurilor cu arhivarea documentelor și utilizarea arhivei;
  • Regăsirea și accesarea rapidă a documentelor atât după conținut, cât și după metadate;
  • Gestionarea eficientă a arhivei electronice în procesele de zi cu zi ale organizației;
  • Creșterea securității datelor din documente prin reglementarea accesului;
  • Auditarea tuturor accesărilor de documente;
  • Acces web securizat la arhivă inclusiv prin intermediul echipamentelor mobile;
  • Reducerea contactului cu documentele pe hârtie și eliminarea posibilității de deteriorare a acestora;
  • Posibilitatea restaurării arhivei originale în caz de dezastru;
    • Respectarea cerințelor de arhivare a documentelor conform legislației în vigoare (Legea 135/2007).

SEAL se integrează transparent cu soluția de captură de documente StarCapture de la Star Storage (aplicație destinată convertirii documentelor din hârtie în format electronic) și cu serviciile de producție și distribuție documente furnizate de companie. Astfel, cu ajutorul SEAL și utilizând serviciile din cadrul Centrului de Producție Documente Star Storage, pot fi generate și arhivate milioane de documente pe bază de date variabile (facturi, extrase de cont, notificari etc.), documente care sunt tipărite, împlicuite și distribuite prin canale tradiționale (servicii poștale și de curierat), dar în același timp sunt generate și în format electronic și distribuite pe canale alternative (e-mail, portal etc.).