Prin sistemul oferit de SIVECO Romania opţiunile funcţionale sunt extrem de diverse, implementarea este rapidă, afacerea se poate scala în funcţie de cerinţele clientului, iar resursele IT sunt mai bine gestionate

Pentru a răspunde celor mai înalte exigenţe ale organizaţiilor private şi publice, SIVECO Romania propune sistemul informatic integrat SIVECO Applications 2020 Project:Cloud. Acesta este rezultat din evoluţia sistemului de bază standard SIVECO Applications 2020, după luarea în considerare şi adaptarea la rigorile tehnologice şi funcţionale ale următorilor ani.

Sistemul conţine o gamă vastă de aplicaţii: financiar-contabilitate, achiziţii, contracte, producţie, stocuri, vânzări, proiecte, salarizare, transporturi, managementul deşeurilor etc. Este de remarcat versatilitatea deosebită în combinarea acestora şi, mai ales, în parametrizarea şi personalizarea pentru simbioza optimă cu modelul şi practica de afaceri ale clientului.

“Principalul avantaj al SIVECO Applications 2020 Project:Cloud este flexibilitatea. Utilizatorii dispun de o bază de date judicios structurată, generată prin colectarea sistematică a informaţiilor în procesul de business. Prelucrarea acestora se face în conformitate cu fluxurile de lucru menite să confere rigoare, eficienţă şi siguranţă activităţilor de zi cu zi. Sistemul asigură trasabilitatea documentelor primite şi/sau emise, oriunde şi oricând. SIVECO Applications 2020 Project:Cloud se implementează rapid, modificările impuse de eventuale schimbări ale legislaţiei sunt realizate în cel mai scurt timp de la apariţia acestora. Se remarcă optimizarea costurilor resurselor hardware şi software drept consecinţă a utilizării tehnologiei Cloud, iar reducerile de costuri cu infrastructura informatică sunt semnificative. Securitatea tuturor informaţiilor este în concordanţă cu realizările de vârf la nivel internaţional”, declară Ştefăniţă Ghiţă, director dezvoltare SIVECO Applications.

Pachetul informatic integrat dezvoltat de SIVECO Romania are în structură componente cu un grad ridicat de flexibilitate a informaţiilor stocate, a căror funcţionare este independentă de Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date utilizate (SGBD).

Activitatea fiecărei companii este integrată într-o bază de date unică, accesibilă de pe diferite medii de lucru.

Sistemul asigură adaptarea la orice schimbare legislativă fără întârzieri sau blocări ale activităţii şi fără a afecta lunile precedente.

 “Serverul virtual răspunde cerinţelor tot mai numeroase venite în condiţii de austeritate a bugetelor. Acum, şi companiile de mai mici dimensiuni, care nu îşi puteau permite să achiziţioneze şi să opereze un sistem ERP, pot beneficia, cu un buget rezonabil, de avantajele pe care le oferă SIVECO Applications 2020 Project:Cloud”, conchide Ştefăniţă Ghiţă.