Dimensiunea pieței globale a software-ului de management al calității este estimată să ajungă la 16,67 miliarde USD până în 2028, înregistrând un CAGR de 9,7% din 2021 până în 2028, potrivit unui nou studiu realizat de Grand View Research. Progresele în creștere în funcționalitățile soluțiilor software de management al calității (Quality Management Software – QMS) împreună cu integrarea crescândă a instrumentelor de Inteligență Artificială (Artificial Intelligence – AI) și Machine Learning (ML) sunt de așteptat să stimuleze creșterea pieței în perioada prognozată.

Se anticipează că piața QMS va asista la o creștere semnificativă datorită cererii în creștere pentru gestionarea eficientă a proceselor organizaționale și a nevoii de a satisface așteptările consumatorilor pe o piață extrem de competitivă. În plus, progresele tehnologice în creștere rapidă în sectorul IT și telecomunicații și automatizarea în creștere a industriei de transport și logistică contribuie, de asemenea, la cererea pieței. Software-ul QMS oferă diverse funcționalități, inclusiv rezultatele testelor în afara specificațiilor, tratarea neconformităților, calibrarea, asigurarea conformității, precum și un sistem centralizat care asigură conexiunea la sistemele ERP și CRM ale organizațiilor. Toate aceste funcționalități, împreună cu beneficii precum reducerea costurilor operaționale și optimizarea proceselor de afaceri, sunt estimate să impulsioneze adoptarea QMS într-o gamă largă de industrii.

Software-ul de management al calității oferă flexibilitate și mobilitate sporite în aplicații precum controlul documentelor și rezolvarea neconformităților. Cererea de soluții QMS bazate pe cloud în rândul industriilor de utilizare finală datorită scalabilității și accesibilității implicate este anticipată în continuare pentru a stimula creșterea pieței. De exemplu, în ianuarie 2021, Arena Solutions, Inc. a colaborat cu Rimsys Inc., un furnizor de platforme software de reglementare a informației (Regulatory Information Management – RIM), pentru a oferi soluții de reglementare securizate bazate pe cloud end-to-end și centrate pe produs pentru industria MedTech. Se așteaptă ca parteneriatul strategic să îmbunătățească atât capacitățile companiilor în monitorizarea automată a modificărilor documentelor, cât și în alertarea utilizatorilor în timpul raportării actualizărilor bazate pe locația documentului.

Repere ale pieței software-ului de management al calității:

  • Segmentul de control al documentelor este de așteptat să asiste la o creștere semnificativă în perioada prognozată. Respectarea standardelor stricte de calitate și a reglementărilor riguroase adoptate de FDA și alte reglementări globale sunt factorii cheie pentru aderarea la procesele de control al documentelor de calitate de către industriile din întreaga lume.
  • Se anticipează că segmentul cloud va înregistra cel mai mare CAGR din 2021 până în 2028. Popularitatea tehnologiei cloud în rândul clienților sensibili la costuri și al întreprinderilor mici și mijlocii este anticipată pentru a stimula adoptarea soluțiilor QMS cloud.
  • Se așteaptă ca segmentul întreprinderilor mici și mijlocii să înregistreze cel mai mare CAGR din 2021 până în 2028. Numărul tot mai mare de furnizori și costurile reduse ale soluțiilor QMS au stimulat adoptarea acestora în cadrul IMM-urilor. Mai mult, se estimează că utilitatea soluțiilor QMS în optimizarea proceselor și reducerea costurilor totale ale produselor vor stimula în continuare creșterea segmentului în perioada prognozată.
  • Se anticipează că domeniul serviciilor medicale va apărea ca segmentul de utilizare finală cu cea mai rapidă creștere în perioada de prognoză. Actualizările rapide de reglementare și inovația în dispozitivele medicale față de tendințele tehnologice, cum ar fi Internet of Things (IoT) și analizele, vor spori probabil cererea de soluții QMS în următorii ani.

Segmentarea pieței software-ului de management al calității

Grand View Research a segmentat piața globală de software de management al calității pe baza soluției, implementării, dimensiunii întreprinderii, utilizării finale și regiunii. În privința soluțiilor, au fost incluse soluțiile destinate controlului documentelor, cele destinate depistării neconformităților, măsurilor corective și preventive, cele pentru tratarea reclamațiilor, pentru instruirea angajaților, pentru managementul auditului, al calității furnizorilor, managementul calibrării, managementul schimbării și alte soluții conexe.

Sursa: Grand View Research