313 dosare penale întocmite în urma implementării programului de combatere a pirateriei software desfășurat de către Inspectoratul General al Poliției Române și BSA | The Software Alliance.

În 2012, Inspectoratul General al Poliției Române a desfășurat o serie de activități de combatere în domeniul pirateriei software în rândul companiilor și distribuitorilor din România. În cadrul acestor acțiuni, au fost efectuate 691 de verificări, în urma cărora au fost înregistrate 313 dosare penale.

Au fost depistate 351 de persoane care sunt cercetate pentru săvârșirea de infracțiuni de încălcare a drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator, iar în 126 dosare penale a fost dispusă începerea urmăririi penale, fiind indisponibilizate peste 3.000 de sisteme informatice, echipamente specifice sau sisteme de stocare a programelor. În ceea ce privește programele aparținând membrilor BSA | The Software Alliance, există 17 condamnări în 2012, dintre care 4 condamnări pronunțate împotriva administratorilor unor companii care au utilizat software piratat, iar 12 pentru cazuri de distribuire de programe pentru calculator pirat.

Vasile Viorel, chestor de poliție, adjunct al inspectorului general al Poliției Române, declară că: ”Parteneriatul dintre Poliția Română și BSA s-a dovedit a fi unul extrem de benefic pentru instituția noastră care a primit sprijin atât în ceea ce privește prevenirea pirateriei software, cât și în acțiunile destinate combaterii faptelor circumscrise acestui domeniu. Demersurile comune sunt importante și prin prisma faptului că activitățile derulate în colaborare contribuie la îndeplinirea obiectivului strategic al Inspectoratului General al Poliției Române care vizează asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri.”

 

Claudiu Scarlatache, comisar-șef de poliție, Director adjunct al Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., declară că:  „ Eforturile Poliției Române de combatere a pirateriei software au continuat și în anul 2012 pentru diminuarea consecințelor acestui gen de criminalitate, care se manifestă atât asupra industriei de specialitate, cât și asupra economiei în ansamblul său. Un mediu de afaceri legal și concurențial presupune în primul rând condiții egale între operatorii comerciali în piețele în care își desfășoară activitatea. În domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală Poliția își focalizează atenția asupra situațiilor în care pirateria software interferează cu fenomenul evazionistCu această ocazie ne exprimăm încă o dată disponibilitatea ca prin acțiunile derulate de Poliția Română în domeniul pirateriei software să contribuie la asigurarea concurențialității mediului de afaceri și protejarea bugetului general consolidat.”

Magda Popescu, BSA | The Software Alliance Outside Counsel, declară că:  „Fenomenul pirateriei software trebuie să primească un răspuns ferm din partea autorităților competente pentru aplicarea legii și din partea titularilor de drepturi. Astfel de acțiuni, alături de activitățile de informare și conștientizare a utilizatorilor și comercianților de software cu privire la valoarea proprietății intelectuale și riscurile asociate utilizării de software pirat, unde din nou avem ca parteneri poliția, sunt de natură să conducă la scăderea ratei pirateriei, cu beneficii pentru întreg mediul economic, de la rețeaua de furnizori la piața muncii și bugetul de stat.”

În ceea ce privește activitățile de prevenire, în cadrul campaniei comune IGPR-BSA „Poți să treci de orice verificare cu bine?”, derulată începând din septembrie 2012, 30.000 de companii au primit scrisori din partea celor doi parteneri, prin care au fost informate cu privire la riscurile asociate pirateriei software.

Constantin Stroescu, Comisar-șef de poliție, șeful Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul IGPR, declară: ” Ca și în alte domenii ale criminalității, și în cazul pirateriei software și-a dovedit eficiența abordarea integrată prevenire-combatere a problematicii, întrucât prin acest mod de lucru se asigură o intervenție completă asupra segmentului infracțional vizat, printr-o informare specializată a grupului țintă, coroborată cu acțiuni de impunere a legii. Rolul activităților de prevenire desfășurate în cadrul Campaniei „Poți să treci de orice verificare cu bine ?” este de a atrage atenția agenților economici cu privire la consecințele legale, la riscurile de securitate a informațiilor confidențiale, precum și la cele legate de imaginea companiilor care decurg din utilizare de programe de calculator fără licență.”

Până la 31 martie inclusiv, 7.513 din aceste companii au primit consultanță BSA referitoare la modul în care se poate realiza un audit software, iar 3.183 dintre acestea au trimis formularele de auto-auditare, marea majoritate fiind consiliate în continuare de BSA sau chiar membrii BSA în legătura cu cele mai avantajoase variante de intrare în legalitate.

Consultanța prin specialiști în domeniu este disponibilă în continuare prin apelarea BSA la numărul dedicat campaniei: 021.529.71.95. Mai multe informații găsiți și pe site-urile www.softwareculicenta.ro, www.bsa.org/romania  sau www.politiaromana.ro .