LLP Romania, filială a LLP Group, anunță colaborarea cu cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior economic autohtonă, pentru derularea unuia dintre cele mai ample programe de practică pentru studenții din România.

Comunitatea de practică (www.comunitateadepractica.ro) este un proiect POSDRU dezvoltat de Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de integrare a studenţilor de la specializarea marketing pe piata forţei de muncă, în concordanţă cu calificările şi competenţele dobândite în urma studiilor de licenţa şi/sau masterat.

“Compania LLP Romania a fost foarte mulțumită de această colaborare, ca atare am decis să permanentizăm şi să oficializăm relația cu Facultatea de Marketing din cadrul ASE Bucureşti, prin încheierea unui contract de parteneriat. În cadrul acestui program de parteneriat vom colabora anual cu studenții din anii terminali – licența sau master.”  a declarat Ioana Rențea, Infor Services Manager la LLP Group

“De la lansarea proiectului <<Comunitatea de Practică>> relația noastră cu ASE s-a extins. În acest sens, am derulat un proiect cu Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. În cadrul acestui program, specialiștii LLP Group au susţinut o serie de prezentări şi seminarii pentru studenţii acestei facultăți. Aceste sesiuni s-au dovedit utile pentru studenţi, specialiştii LLP Group urmărind să completeze aptitudinile teoretice dobândite de studenţi prin exemple de bună practică și prin utilizarea soluțiilor informatice Infor de către studenți.” a continuat Ioana Rențea.