Cristian Gheorghe, Președintele Asociației Profesionale a Producătorilor de Cabluri din România (APPCR), a declarat recent în cadrul unei conferințe dedicate siguranței clădirilor la incendiu în România, că o infrastructură de cablu de înaltă calitate și conformă cu CPR (Regulamentul Produselor pentru Construcții) joacă un rol esențial în promovarea siguranței la incendiu și asigurarea continuității furnizării cu energie și comunicații tuturor proiectelor esențiale în caz de incendiu.

Membrii asociației au depus eforturi și investiții semnificative, atât în ceea ce privește inovarea, cât și certificările produselor, cu scopul de a proiecta și fabrica produse care să contribuie la îmbunătățirea nivelurilor de siguranță la incendiu pentru cetățeni. În plus, sistemele electrice și infrastructura de comunicații care utilizează cabluri vor juca un rol esențial în ceea ce privește contribuția la decarbonizarea parcului imobiliar prin electrificare și digitalizare, a mai spus domnul Gheorghe.

Cu acest prilej, Președintele APPCR a subliniat importanța ca normele și standardele CPR să fie puse în aplicare în mod corespunzător, industria având aici un rol foarte important, atât în procesul de standardizare, precum și în vederea aplicării omogene a normelor de către toți actorii relevanți.

„Ne propunem derularea unui program de sensibilizare care vizează educarea părților interesate relevante din lanțul de aprovizionare cu cablu, în special a angrosiștilor, a proiectanților, cât și a instalatorilor, cu privire la responsabilitățile lor legale în materie de siguranță în caz de incendiu și la respectarea regulamentului CPR”, a adăugat domnul Cristian Gheorghe.

APPCR consideră că este esențial să se asigure o supraveghere inteligentă și eficace a pieței și de a promova condiții de concurență echitabile în ceea ce privește asigurarea respectării legislației UE. În acest sens, Asociația își propune să inițieze un program axat pe conformitate, care vizează inițierea unor discuții aprofundate cu autoritățile naționale competente de supraveghere a pieței în acest domeniu.

Despre regulamentul CPR

Începând cu 2017, cablurile proiectate pentru instalare fixă în clădiri rezidențiale și comerciale sunt supuse Regulamentului European pentru Produsele de Construcție (CPR), reglementate de standardul EN 50575. Regulamentul acoperă toate produsele de cablu destinate să fie încorporate în lucrările de construcție (instalații fixe), incluzând clădirile și lucrările de inginerie civilă care sunt supuse cerințelor de performanță privind reacția și/sau rezistența la foc.