Pentru aproape toate organizațiile, de orice dimensiune, răspunsul este DA. Conștientizând această cerință critică a pieței SIVECO România a dezvoltat în cadrul pachetului informatic integrat SIVECO Applications 2020 două soluții software care se adresează managerilor din orice companie, profesioniștilor HR, precum și angajaților din cadrul organizației: Managementul performanței angajaților și Acces online la informații pentru angajați.

”Când am realizat aceste soluții ne-am gândit să creștem eficiența companiilor care le vor folosi, prin automatizarea întregului proces de management al performanței. Uneori, oricât de conștiincioși ar fi profesioniștii departamentului de resurse umane, nu au cum să gestioneze volumele uriașe de date despre competențele angajaților și nevoile lor de instruire. În plus, aceste informații nu pot fi stocate într-un format care să fie accesibil în orice moment managerilor sau tuturor celor implicați în evaluarea personalului. Aplicațiile dedicate managementului performanţei oferă acces la o bază de date comprehensivă, accesibilă în orice moment și facilitează alinierea obiectivelor organizaționale cu obiectivele individuale de dezvoltare ale angajaților”, declară Ștefăniță Ghiță, director dezvoltare SIVECO Applications 2020.

Iată cele mai importante 5 argumente care arată că implementarea celor două soluții aduce avantaje certe beneficiarilor lor:

 1.  Aplicația oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire a angajaților și a modului în care competențele lor corespund cerințelor joburilor. Sistemul oferă informații obiective cu privire la nivelul de implicare a salariaților, modul în care aceștia își rezolvă sarcinile de serviciu și în ce măsură respectă termenele de îndeplinire a sarcinilor. Cu ajutorul sistemului se pot identifica și urmări în timp real nevoile de dezvoltare profesională și personală a angajaților. În plus, sistemul încurajează feedback continuu între angajați și managerul lor, fapt ce conduce la întărirea legăturilor interpersonale și la crearea unui mediu favorabil dezvoltării profesionale.

2.  Aplicațiile de management al performanței angajaților oferite de SIVECO funcționează în arhitectura on-premises și Cloud și astfel sunt reduse costurile operaționale. În Cloud, datele privind angajații sunt gestionate la nivel central, putând fi accesate online de toți utilizatorii autorizați. Astfel, compania nu mai este nevoită să investească în componente hardware, servere dedicate sau în servicii de mentenanță. În plus, informațiile pot fi accesate online, oricând și de oriunde, nemaifiind nevoie să fie transpuse pe hârtie.

3.  Aplicațiile permit evaluarea tuturor angajaților în cel mai scurt timp și într-o manieră sigură, în acord cu normele și reglementările interne și cu legislația în vigoare. Practic, cele două aplicații oferite de SIVECO acoperă toate aspectele legate de managementul performanței salariaților, se adaptează specificului fiecărei companii și contribuie, într-un mediu controlat, la eficientizarea activităţii companiei.

4.  Soluțiile asigură eliminarea erorilor umane, și, fiind salvate online, previn pierderea, furtul sau distrugerea informațiilor prețioase despre angajați în urma unor accidente sau calamități naturale.

5.  Soluțiile oferite de SIVECO pot fi integrate şi pot colabora cu alte aplicaţii existente deja în mediul de lucru curent.