Veritas Technologies, lider global în domeniul managementului informației, anunță soluții și servicii care vin în sprijininul organizațiilor care vor implementa noua Reglementare europeană în privința protecției de date cu caracter general (General Data Protection Regulation – GDPR), recent promulgată de către Parlamentul Uniunii Europene. Veritas Enterprise Vault™ 12, Data Insight 5.1, Information Map și serviciile asociate oferă companiilor vizibilitatea necesară asupra informațiilor nestructurate pentru a se putea conforma mai bine atât noilor reglementări GDPR cât și celor deja existente.

Noua reglementare acordă autorităților europene de protecție a confidențialității informațiilor prerogative pentru impunerea de amenzi care pot ajunge la o valoare de 4% din cifra anuală mondială sau 20 de milioane de Euro pentru încălcările serioase ale directivei. Amenzile pot însemna un risc financiar și de afaceri semnificativ și vor determina acordarea unei importanțe deosebite confidențialității datelor personale.

Reglementarea UE GDPR își propune să aducă protecția de date în era Big Data și Cloud Computing, transformând protecția de date într-un drept fundamental, reglementat uniform și coerent în întreaga Europă. Orice companie care deservește clienți europeni și prelucrează datele personale ale acestora va trebui să se supună acestei legi – chiar și companiile care au sediul și administrează aceste date personale în afara Europei.

Matthew Ellard, Senior Vice President EMEA la Veritas, a declarat: „GDPR este cea mai mare schimbare a legilor de protecție a datelor din ultimii 20 de ani. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice vor avea de câștigat de pe urma unor reguli clare, adaptate erei digitale, și care le oferă o protecție solidă. Orice organizație care procesează date personale ale cetățenilor UE va fi obligată să-și revizuiască procesele de management al informației. Veritas se angajează să ajute aceste organizații să continue să dețină controlul datelor lor, să își crească vizibilitatea și perspectivele, pentru a se putea conforma dispozițiilor GDPR.”

Noua reglementare va intra în vigoare din mai 2018, iar companiile vor avea la dispoziție doi ani să se alinieze cerințelor GDPR. Organizațiile care încheie mai devreme acest proces se vor bucura de controlul sporit al datelor, iar managementul mai bun al informației va ajuta la folosirea eficientă a resurselor de stocare, și va evidenția noi perspective valoroase asupra informațiilor stocate.

Cultura acumulării de date creează volume mari de date nestructurate

GDPR introduce noi principii, precum „dreptul de a fi uitat” și obligațiile de notificare. Prin urmare, în anumite circumstanțe, o companie poate fi nevoită să șteargă complet datele personale dacă un utilizator solicită acest lucru. De asemenea, indivizii afectați de o breșă de informații trebuie notificați fără întârzieri nejustificate dacă informațiile lor personale au ajuns în posesia unor entități neautorizate, iar breșa aduce o amenințare serioasă drepturilor și libertăților lor.

Realitatea îngrijorătoare este că majoritatea companiilor nu pot distinge compoziția a jumătate din volumul de date pe care le stochează. Conform Global Databerg Report, 52% din totalul informațiilor stocate și procesate în prezent de către organizații din toată lumea sunt estimate a fi date nestructurate. Această lipsă de vizibilitate le va îngreuna căutarea de informații în datele stocate.

Veritas face „lumină” în volumele de date stocate

Pentru a-și micșora riscurile, companiile au nevoie să înțeleagă datele stocate, inclusiv porțiunile semnificative de informații nestructurate, stocate fragmentat de-a lungul întregii infrastructuri locale și de cloud. Veritas oferă soluții și servicii pentru a face „lumină” în informații nestructurare.

  • Information Map o aplicație nativă de cloud crește vizibilitatea datelor nestructurate. Information Map adună meta-date din NetBackup, și le pune la dispoziție printr-un tool vizual de navigare, care ajută utilizatorii să identifice zonele de risc, de valoare și de pierderi din depozitele lor primare de conținut. NetBackup oferă servicii de back-up și recovery pentru întreaga infrastructură IT, indiferent dacă platforma este una virtuală, fizică sau în cloud.
  • Data Insight 5.1 sprijină aplicarea și monitorizarea politicilor de administrare a datelor. Companiile au nevoie să înțeleagă cine trebuie să fie autorizat și cine accesează datele personale din sistemul de fișiere corporativ. Acest lucru este dificil, având în vedere mediile de stocare foarte fragmentate, compuse din servere de fișiere, servicii în cloud, diversele dispozitive, back-up-uri și arhive. Data Insight 5.1 de la Veritas rulează analize de date și facilitează managementul retenției, obține conformitatea accesării, și sprijină o mai bună înțelegere a faptului că utilizatorul poate reprezenta un factor de risc pentru informații sensibile.
  • Enterprise Vault 12 oferă un cadru centralizat pentru clasificarea automată a informațiilor. Pentru GDPR va fi esențial să se știe unde se stochează datele personale, mai ales în cazul unor formate nestructurate precum documentele excel, prezentările și tabelele. Acest aspect este esențial, atât pentru protecția datelor cât și pentru a răspunde cererilor de corectare și ștergere a datelor personale. Software-ul de arhivare clasifică automat conținutul înglobat, inclusiv e-mail-uri, fișiere, SharePoint, mesagerie instant și social media. În calitatea sa de cel mai important vânzător de programe de arhivare a informației la nivel enterprise, Veritas le oferă clienților care dispun deja de petabiți de informații arhivate capacitatea de a reclasifica aceste informații, într-un mod care să le permită să-și ajusteze politicile de retenție pe termen lung a informației la noile reglementări, precum GDPR.

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați https://veritas.com/product/information-governance/general-data-protection-regulation.html