La Tulcea a fost implementat un proiect pilot ce a avut ca scop obținerea unor informații legate de fluxurile de trafic rutier din zona centrală a orașului, în vederea realizării unor proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și reducerea poluării și a zgomotului. 

Proiectul pilot implementat în perioada august-octombrie 2017 de către compania Silva Sistems, a plecat de la o solicitare a administrației publice locale de a ajuta la monitorizarea parametrilor de trafic auto și de mediu, prin care să se obțină informații utile pentru realizarea unor proiecte ulterioare de management de trafic și de reducere a poluării associate. Practic, proiectul pilot a implementat un model de sistem de monitorizare integrată a parametrilor statici și dinamici de trafic auto (număr total de mașini, distribuție pe categorii de mărime, viteza medie în traffic, densitatea traficului pe fiecare sens)  și mediu (compuși de azot, carbon și sulf, praf și particule, zgomot).

Prima utilizare a rezultatelor este un proiect cu fonduri europene ce are în vedere optimizarea traficului auto, în special cel destinat transportului public. Aceste proiecte vor avea influențe benefice, pe termen lung, asupra îmbunătățirii calității aerului și nu numai.

,,Pentru implementarea proiectului pilot am apelat la câțiva producători bine situați pe plan mondial, cu experiență și expertiză în acest domeniu. Este vorba de producătorul japonez Allied Telesis, pentru echipamente de networking și nu numai, acesta având o experiență foarte interesantă în domeniul smart city. De asemenea, am lucrat cu producătorul suedez Axis, pentru camere video și cu compania City Log, parte din grupul Axis, pentru partea de aplicație software utilizată la monitorizarea și măsurarea parametrilor de trafic auto. Suportul partenerilor a fost de foarte bună calitate, iar ceea ce am apreciat cel mai mult a fost platforma Envigilant dezvoltată de grupul Allied Telesis, care prin acest proiect a avut prima implementare în Europa. Se pare că a implementarea noastră fost un proiect apreciat, dovadă că a fost prezentat la un seminar pe teme de IoT în Germania, în noiembrie 2017, unde a obținut marele premiu”, explică Dorin Berbescu, director general al Silva Sistems.

În esență proiectul a constat în instalarea unor echipamente de supraveghere video a traficului și a unor senzori de măsurare a calității aerului de exterior și transmiterea datelor la un dispecerat central. Datele video au fost prelucrate de aplicația Citilog, iar rezultatele prelucrării au fost concentrate într-o bază de date unică, împreună cu datele de mediu. Astfel au fost obținuți parametrii traficului auto în 3 zone, situate la distențe de aproximativ 500 metri una de cealaltă, pe o arteră foarte circulată din municipiul Tulcea. Datele de trafic colectate au fost: numărarul total al autovehiculelor, categoria pentru fiecare autovehicul, stabilită după mărimea acestuia (autobuze, camioane, furgonete, autoturisme), gradul de ocupare al benzii, timpul mediu între vehicule,  estimarea vitezei medii și incidente în trafic.

,,Avantajele sunt multiple, datele sunt colectate și vizualizate în timp real, atât la sediul beneficiarului cât și în orice locație, oriunde în lume, iar informațiile pot afișate ca statistici în timp pentru diferite intervale (ex. ultima oră, ultima zi, ultima săptămână) sau pentru orice perioadă de timp definite de beneficiar. Mai mult, pot fi realizate notificări automate din partea sistemului, pentru cazuri de depășire a unor valori definite prin normative europene. Toate datele pot fi utilizate ca un model pentru un sistem de monitorizare integrată care să acopere în viitor întregul municipiu Tulcea”, declară Dorin Berbescu.

Astfel de proiecte necesită o bună pregătire și un transfer de know-how dinspre produător și integrator către municipalitățile locale astfel încât acestea să poată să înțeleagă corect avantajele acestei abordări și să poziționeze tipul acesta de soluții în contextul strategiei generale de dezvoltare. Totodată, acest tip de proiect poate ajuta autoritățile locale să aibă, în proprietate, datele obiective necesare dezvoltării documentațiilor pentru achiziția soluțiilor respective, ajutând totodată la implementarea soluției complete.

Experiența de până acum arată că există deschidere, dar trebuie depășite cel puțin două obstacole. Primul îl reprezintă disponibilitatea resurselor financiare, deoarece utilizarea componentelor “smart” în gestionarea resurselor unei municipalități și pentru îmbunătățirea serviciilor pentru locuitori, implică o serie de costuri destul de mari. Atragerea de fonduri europene pentru depășirea acestui obstacol, poate fi o soluție viabilă. Al doilea obstacol este necesitatea transferului de know-how către municipalități pentru o eficientă utilizare a acestor soluții, existând o lipsă acută la nivelul municipalităților, mai ales în zona specialiștilor în zona managementului și procesării datelor.