Drumului către transformarea digitală a unei firme, privite dinspre zona de reţea, presupune câțiva pași esențiali.

Unul din aceşti paşi este reprezentat de reducerea costurilor totale prin automatizare. Gestionarea infrastructurii de reţea consumă timp, resurse financiare şi a necesitat, în mod tradiţional, aplicaţii scumpe de la terţe părţi pentru gestionarea eficientă a reţelelor mai mari. În ultima vreme, cloud computing şi infrastructurile convergente conferă o mare valoare economică firmelor care le adoptă, însă adaugă o mare complexitate, în contextul în care reţelele trebuie să rămână fluide pentru a evolua cu rapiditate în scopul de a ţine pasul cu ritmul de dezvoltare al aplicaţiilor moderne şi al modelelor de furnizare servicii.

Aici Allied Telesis propune pieţei soluţia proprie, Autonomous Management Framework™, care furnizează valoare reală şi imediată firmelor prin rezolvarea uneia din cele mai presante nevoi IT. Soluţia oferă o infrastructură convergentă care poate fi gestionată ca o singură entitate, reducând complexitatea şi costurile totale de deţinere şi permiţând realizarea mai multor obiective cu mai puţine resurse.

Pe lângă asta, foarte importantă este vizualizarea eficientă a situaţiei reţelei şi a dispozitivelor conectate la ea.  Vista Manager EX este o platformă de monitorizare şi management capabilă de a integra automatizările din reţea şi de a oferi vizibilitate în întreaga reţea.

În zona firmelor care activează în domeniul producţiei industriale, infrastructura digitală înseamnă în plus şi adoptarea pe scară largă a Internetului lucrurilor, mai cunoscut sub abrevierea IIoT. Această tehnologie permite echipamentelor de producţie să capteze automat volume mari de date în timp real, care să fie analizate în vederea luării, de multe ori automate, de decizii legate de producţie.

Şi aici, Allied Telesis vine cu soluţia switch-urilor Industrial Ethernet, care sunt proiectate ca să opereze în condiţii extreme de căldură şi vibraţii. Dispozitivele suportă protocoalele de producţie, ceea ce le face uşor de instalat la nivelul planşeelor de producţie şi de integrat cu reţelele operaţionale existente. În plus, neavând ventilatoare, echipamentele pot opera în condiţii de umiditate şi praf, fapt care le îmbunătăţeşte fiabilitatea.

Nu în ultimul rând, un element de dată mai recentă legat de transformarea digitală este acela al adoptării extinse de reţele wireless, chiar şi în medii industriale. Astfel de reţele permit o trecere mai rapidă către aşa-numitele fabrici inteligente, care utilizează din plin IoT.

Allied Telesis vine în acest context cu soluţia Autonomous Wave Control, care ajută la adresarea cu succes a complexităţii şi evoluţiei rapide a mediului de operare prin reducerea dramatică a nevoii de implicare umană în instalarea şi întreţinerea continuă a unei reţele wireless.

Elemente precum cele de mai sus sunt esenţiale pentru migrarea oricărei firme către „smart factory”. O astfel de migrare trebuie să aibă în vedere toate aspectele legate de afacere, de la conectivitate la securitatea informatică şi aspecte legate de mediu, iar Allied Telesis este pregătită să ajute firmele în demersul lor prin soluţii modulare de networking conforme nevoilor clienţilor.