• Cercetarea privind dezvoltarea soft skills ale copiilor din programul CODE Kids, efectuată de Dr. Camelia Crișan, CEO al Fundației Progress, a măsurat 4 tipuri de competențe: munca în echipă, reziliența, încrederea în sine și leadership.
  • Peste 2100 de copii din mediul rural care au participat la proiectul CODE Kids au înregistrat progrese notabile în cazul a 3 din 4 competențe sociale măsurate, de-a lungul unui an și patru luni de la intrarea în program.
  • Cercetarea privind dezvoltarea competențelor IT ale copiilor din programul CODE Kids, efectuată de Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu, a măsurat 8 competențe digitale selectate din cadrul de competențe DigComp 2.1: Colaborarea prin tehnologii digitale, Dezvoltarea de conținut digital, Integrarea și re-elaborarea conținutului digital, Programare, Rezolvarea problemelor tehnice, Identificarea nevoilor și răspunsurilor tehnologice, Utilizarea creativă a tehnologiilor digitale, Identificarea lacunelor în competențele digitale.
  • 6 din cele 8 competențe digitale ale copiilor din CODE Kids înregistrează creșteri notabile, iar pentru 2 dintre ele nu se înregistrează diferențe semnificative.

Fundația Progress a demarat în luna noiembrie 2023 și, respectiv, în luna iunie 2024 două cercetări privind dezvoltarea competențelor IT și soft skills ale participanților la proiectul CODE Kids. 6 din cele 8 competențe digitale măsurate au crescut semnificativ iar pentru 3 din cele 4 competențe sociale studiate, există creșteri importante de-a lungul unui an și patru luni de la intrarea copiilor în program: reziliența, capacitatea de muncă în echipă și încrederea în sine.

La finalul anului trecut, echipa Fundației Progress și a proiectului CODE Kids a decis inițierea unor cercetări care să conducă la stabilirea obiectivă a eficienței programului desfășurat deja la nivel național din 2017. Astfel, au fost luate în calcul două paliere principale care măsoară evoluția copiilor din CODE Kids de-a lungul timpului, în concordanță cu obiectivele programului.

Ca structură a programului CODE Kids, în primul an, acesta se concentrează pe formarea de competențe hard de bază – programare, scratch, etc. cu mentori tehnici de la distanță și facilitatori ai învățării în proximitatea copiilor. În cel de-al doilea an,  sunt cultivate atât competențe hard în domeniul roboticii, cât și munca în echipă și  gestionarea provocărilor de învățare astfel ca, la finalul celui de-al doilea an de activitate, copiii să poată rezolva cu ajutorul tehnologiei o problemă pe care o identifică în comunitate.

Provocările tehnice sunt însoțite de webinarii și activități sociale, oferite cu ajutorul companiilor partenere, în cadrul activităților acestora de voluntariat corporativ.

Prof. univ. dr. Dragoș Iliescu a conceput metodologia de cercetare pentru studiul privind dezvoltarea competențelor IT ale participanților la proiectul CODE Kids, implementat în luna noiembrie 2023. În baza acestei metodologii, echipa de cercetare a Fundației Progress, condusă de dr. Camelia Crișan, a remăsurat în luna iunie 2024 evoluția competențelor personale și sociale ale participanților la proiect. 

Referitor la cercetarea privind dezvoltarea competențelor IT ale copiilor din programul CODE Kids efectuată de prof. univ. dr. Dragoș Iliescu, s-au măsurat 8 competențe digitale selectate din cadrul specific DigComp 2.1: Colaborarea prin tehnologii digitale, Dezvoltarea de conținut digital, Integrarea și re-elaborarea conținutului digital, Programare, Rezolvarea problemelor tehnice, Identificarea nevoilor și răspunsurilor tehnologice, Utilizarea creativă a tehnologiilor digitale, Identificarea lacunelor în competențele digitale.

Rezultatele au arătat faptul că 6 din cele 8 competențe digitale ale copiilor din CODE Kids cresc cu un efect mic-spre-mediu, iar pentru 2 dintre ele nu se înregistrează diferențe semnificative: Colaborarea prin tehnologii digitale și Rezolvarea problemelor tehnice.

Mă bucur mult că am fost parte din acest proiect – este un exemplu de bună practică, bazat pe evaluare robustă a impactului unei intervenții educaționale, așa cum rareori vedem în România. Știm acum exact ce funcționează, cât de mare este impactul și, mai specific, în ce zonă anume merge impactul cursurilor de coding derulate de Fundația Progress și al activităților conexe acestor cursuri.“, a declarat Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu.

În ceea ce privește cercetarea privind dezvoltarea soft skills ale copiilor din programul CODE Kids, efectuată de Dr. Camelia Crișan, CEO al Fundației Progress, s-au măsurat 4 tipuri de competențe: munca în echipă, reziliența, încrederea în sine și leadership.

În cazul a 3 din 4 competențe sociale măsurate, există creșteri semnificative de-a lungul unui an și patru luni de la intrarea copiilor în program. În mod concret, din punct de vedere al competențelor sociale, copiilor care urmează al doilea an în programul CODE Kids le cresc reziliența, capacitatea de muncă în echipă și încrederea în sine. În plus, acestea co-variază, influențându-se una pe cealaltă.

La Fundația Progress credem în dezvoltarea plenară a copiilor. Credem în a forma cetățeni și ingineri, cetățeni și IT-iști, cetățeni și specialiști în robotică. Pregătim copiii nu doar pentru muncă, ci și pentru viață, pentru a fi plenar implicați în viața comunităților și organizațiilor. De aceea măsurăm, pentru a optimiza procese și intervenții și pentru a oferi participanților în programele noastre nu doar cunoștințe, ci și stare de bine, distracție și bucurie în învățare “, a declarat Dr. Camelia Crișan, CEO Fundația Progress.

Referitor la cercetarea privind dezvoltarea competențelor IT ale copiilor din programul CODE Kids, eșantionul inițial (testarea T0) a fost format din 486 de cursanți, dintre care 227 de fete (46.71%) și 259 de băieți (53.29%). Vârsta lor a fost cuprinsă între 9 și 17 ani. Copiii provin predominant din mediul rural și au fost selectați de echipa Fundației Progress din baza de date cu participanții la proiect.

Referitor la cercetarea privind dezvoltarea soft skills ale copiilor au fost testate 4 constructe la momentul inițial (T0). La un an de program, au fost testați aceiași copii (T1), iar la patru luni de la începerea celui de-al doilea an de program copiii din același eșantion au fost evaluați tot pe cele 4 constructe (T2). Din cohorta ințială de 486 de copii (T0), au rămas în program la T2 un număr de 195 de copii, 88 de fete și 107 băieți, cu vârsta medie de 11 ani.

Pentru mai multe informații despre studiu și rezultatele complete, accesați:

https://bit.ly/CODEKids_CompetenteIT

https://bit.ly/CODEKids_SoftSkills