SAP România, subsidiara locală a liderului mondial de soluţii software de business SAP, apreciază o uşoară creştere a cererii de soluţii software destinate companiilor din sectorul construcţiilor, pe măsură ce acestea activează tot mai mult sub presiunea costurilor operaţionale (de mentenanţă, cu materiale şi resurse umane). Companiile din construcţii sunt în special interesate de automatizarea unor procese de business, precum gestiunea capitalului de lucru şi uman, gestiunea fluxului de numerar sau coordonarea relaţiilor cu subcontractorii şi a achiziţiilor, dar şi de nevoia unei vizibilităţi mai mari asupra profitului.

Potrivit ultimului raport al Institutului Naţional de Statistică, volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele şase luni din acest an cu 7,5% comparativ cu perioada similară din 2011, construcţiile noi, şi în special cele inginereşti, consemnând cea mai bună evoluţie în această perioadă.

„Sectorul construcţiilor a fost impulsionat în această perioadă cu precădere de companiile mari, care au realizat lucrări de amploare, în special în infrastructura rutieră şi utilitară. Asemenea proiecte implică gestiunea unor resurse financiare, materiale şi umane impresionante, iar companiile de profil, pe fondul restricţiilor bugetare impuse şi a penalităţilor aplicate în cazul întârzierii termenelor, resimt tot mai mult presiunea reducerii costurilor operaţionale şi controlul numerarului”, a declarat Valentin Tomşa, directorul general al SAP România.

Principalul beneficiu urmărit de companiile din construcţii în urma implementării de soluţii software de business este maximizarea productivităţii şi a profitabilităţii utilizării resurselor materiale, a echipamentelor şi a forţei de muncă. În plus, companiile de profil urmăresc obţinerea unei mai bune gestiuni a numerarului, astfel încat marja de profit să nu se diminueze în mod semnificativ din cauza costurilor de finanţare tot mai mari.

Mai mult, companiile de construcţii doresc implementarea de soluţii software şi pentru gestiunea relaţiilor cu subcontractorii, furnizorii şi producătorii de materiale, pentru diminuarea ciclurilor de achiziţie şi subcontractare, respectiv pentru reducerea costurilor aferente.

Un alt risc cu care se confruntă companiile din construcţii este dificultatea stabilirii termenelor de finalizare al lucrărilor. Din această cauză, companiile de profil nu încasează contravaloarea lucrărilor la timp, ceea ce face dificilă prognoza numerarului pe proiect. Acest aspect are implicaţii serioase asupra profitabilităţii unei lucrări, dar mai ales, asupra lichidităţii companiei şi a capacităţii acesteia de a plăti furnizorii la timp şi de a derula noi lucrări.

„În acest business, executivii îşi doresc o foarte mare transparenţă în toate procesele operaţionale, astfel încât să aibă cel mai strict control asupra centrelor de cost. La companiile mari, cu volum de lucrări ridicat, care deschid zeci de şantiere peste tot în ţară, asigurarea unei vizibilităţi asupra tuturor proceselor operaţionale şi financiare angrenate, devine o misiune extrem de dificilă”, a adăugat directorul SAP România.

Cu toate acestea, potrivit estimărilor Pierre Audion Consultants (PAC), ponderea soluţiilor software dedicate companiilor din sectorul construcţiior se păstrează în continuare foarte redusă, la sub 4% din piaţa totală de EAS (Enterprise Application Software).

„Ponderea redusă la nivelul pieţei locale de soluţii software se datorează şi numărului relativ mic de companii locale de construcţii pretabile la utilizarea unor astfel de soluţii, pentru gestiunea proceselor operaţionale. Marile companii de profil străine, care acţionează şi în România, utilizează de mult soluţii software de business, deoarece s-au convins de utilitatea instrumentelor de control în dezvoltarea şi consolidarea unui business precum construcţiile”, a declarat Eugen Schwab-Chesaru, Managing Director Eastern Europe PAC.