Locuri fără taxă, studii internaționale și alte beneficii disponibile pentru viitorii studenți

Universitatea Româno-Americană anunță deschiderea perioadei de înscriere pentru anul universitar 2023-2024 la programele de licență și masterat. Viitorii studenți se pot înscrie până pe 26 iulie 2023, pentru programele de licență și până pe 24 iulie 2023, pentru programele de masterat, alegând din peste 30 de programe de studii cu predare în limba română sau engleză. Universitatea Româno-Americană este singura universitate particulară din România unde 20% din numărul studenților înmatriculați la programele de licență și 10% din numărul celor înmatriculați la programele de masterat cu predare în limba română studiază fără taxă.

De asemenea, Universitatea oferă programe de studii universitare de licență și masterat cu predare exclusiv în limba engleză și programe de studii de tip dublă diplomă cu parteneri din SUA, Marea Britanie și Italia.

Cele mai noi programe educaționale de tip dublă diplomă în parteneriat cu CITY College University of York Europe Campus, care vor începe din toamna acestui an și sunt disponibile acum pentru înscrieri, oferă studii de Masterat, cu predare în limba engleză, în Digital Marketing, Social Media precum și în Relații Economice Internaționale și Studii ale Uniunii Europene. Aceste programe oferă studenților oportunitatea unică de a obține o diplomă de la Universitatea Româno-Americană și o diplomă de la University of York (Marea Britanie) și de a beneficia de o experiență educațională internațională, alături de cadre didactice din străinătate și din România, fără costuri suplimentare în afară de taxa de școlarizare.

Înscrierile la admiterea pentru studiile de licență se fac online (https://admitere.rau.ro) până pe 26 iulie 2023 sau în campus, în perioada 10-27 iulie 2023. Admiterea la studiile de licență este adaptată la domeniile de specialitate, precum și la pregătirea candidaților:

  • admiterea se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui atestat/certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine. Olimpicii internaționali și candidații cu nota 10 la bacalaureat sunt declarați admiși cu nota 10;
  • candidații care nu dețin atestate vor susține o probă de concurs ce constă într-un eseu sau interviu (în funcție de opțiunea lor) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate / specializare);
  • admiterea la programele Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a probei de concurs (50%), respectiv probă de aptitudini motrice (traseu aplicativ contracronometru – 28 iulie 2023, ora 09:00, Baza Sportivă URA). Pentru programul de studii „Educație fizică și sportivă”, candidații pot prezenta un atestat/certificat din domeniul sportului, recunoscut de Ministerul Educației, în vederea echivalării probei de concurs.

Rezultatele se afișează în cel mult 2 zile calendaristice de la data susținerii concursului, la sediul Universității (Bd. Expoziției, Nr. 1B, sector 1, București) și online, în secțiunea dedicată a paginii web www.rau.ro.

Înscrierile la admiterea pentru studiile de masterat au loc online (https://admitere.rau.ro)  până pe 24 iulie 2023 sau în campus, între 10 – 25 iulie 2023. Concursul de admitere la studiile de masterat are loc pe 26 iulie 2023 și se face pe bază unui examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile. Rezultatele admiterii se afișează în cel mult 4 zile calendaristice de la data susținerii concursului, la sediul Universității și online, în secțiunea dedicată a paginii web https://www.rau.ro.

„La Universitatea Româno-Americană, instituție academică de prestigiu, oferim programe de studii de înaltă calitate și numeroase beneficii pentru studenții noștri. Parteneriatele noastre solide cu diverse companii și organizații ne permit să facilităm stagii de practică, oportunități de angajare și conexiuni directe cu angajatorii din diferite sectoare de activitate. Prin intermediul programelor noastre de burse ne asigurăm că meritul academic și performanța remarcabilă sunt recunoscute și recompensate. De asemenea, facilităm studii internaționale și schimburi academice, oferind studenților noștri oportunitatea de a experimenta culturi și medii academice diferite, dezvoltându-și astfel abilitățile interculturale și perspectiva globală. Suntem angajați într-un proces continuu de adaptare academică și lansare de noi programe de studii pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale pieței muncii și pentru a asigura succesul profesional al studenților noștri.”, a declarat Prof.univ.dr.habil. Costel NEGRICEA, Rectorul Universității Româno-Americane.