Huawei și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) au demonstrat modul în care instrumentele digitale, inclusiv IA și 5G, pot stimula competitivitatea industriilor globale și pot modela dezvoltarea durabilă la Centrul european de aprovizionare inteligentă 5G al Huawei din Waalwijk, Țările de Jos. UNIDO şi Huawei și-au unit forțele sub Alianța Globală pentru Inteligență Artificială în industrie și producție (AIM Global) în cadrul căreia Huawei este partener strategic. Cei doi parteneri au luat cuvântul în cadrul unui tur al centrului organizat pentru presa regională.

În timpul evenimentului, Vicky Zhang, Vicepreședinta Huawei pentru comunicații corporative, a declarat că digitalizarea și automatizarea sunt două megatrenduri ale industriei, esențiale pentru viitorul nostru. Cele două tendințe ne transformă rapid viețile prin tehnologii noi, cum ar fi 5G, IA și cloud computing, conducându-ne către o lume mai inteligentă și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Acesta este, de asemenea, motivul pentru care Huawei a devenit un partener strategic al Alianței globale AIM UNIDO.

Jurnaliștii invitați au ascultat discursul unui reprezentant Huawei în timpul unui tur al centrului regional de aprovizionare al companiei din Țările de jos. Centrul este unul dintre cele patru astfel de unități la nivel mondial şi o componentă cheie a centrului de aprovizionare european integrat al companiei.

Ana Paula Nishio de Sousa, directoare responsabilă cu strategiile de transformare digitală și IA la UNIDO, a subliniat importanța dezvoltării durabile favorabile incluziunii: „Incluziunea înseamnă angajarea tuturor sectoarelor societății și a nu lăsa pe nimeni în urmă. Durabilitatea se referă la protejarea împotriva efectelor negative asupra mediului. AIM Global urmează aceste principii. Este un parteneriat deschis pentru toată lumea, pentru sectorul public, mediul academic, guverne și asociații industriale. Este vorba despre promovarea stării de IA în industria de producție și de a face-o incluzivă și durabilă. Sunt mândră să spun că Huawei este un membru strategic şi, de asemenea, unul foarte activ.”

Ana Paula Nishio de Sousa, directoare responsabilă cu strategiile de transformare digitală și IA la UNIDO

 

5G joacă un rol crucial în creșterea productivității prin facilitarea vehiculelor autonome, a controlului calității condus de IA și a întreținerii la distanță asistată de AR. Toate aceste tehnologii au fost prezentate în timpul evenimentului. Pe baza tendințelor actuale, combinația dintre 5G, cloud computing și IA va fi utilizată într-un număr tot mai mare de scenarii în viitorul apropiat pentru a prezenta o nouă eră industrială: Industria 4.0 .