Compania Red Point a finalizat de curând implementarea cu succes a soluției proprii University Management System (UMS), dedicate managementului școlarității, adaptată nevoilor unei instituții de învățământ superior particulare din portofoliu, Universitatea ” Spiru Haret ” din București.

 “Una dintre direcțiile strategice ale companiei Red Point vizează susținerea evoluției învățământului universitar prin oferirea de soluții tehnologice complexe, concentrate pe asigurarea performanței în managementul educațional și fluidizarea actului de predare-învățare din mediul universitar.”  a declarat dl. Răzvan Gîdei, CEO Red Point. 

Admiterea pentru anul academic 2012-2013 de la Universitatea “Spiru Haret” din București va fi realizată cu economie de timp și resurse, într-o modalitate facilă și atractivă atât pentru personalul implicat în organizarea admiterii, cât și pentru candidați. Motivul este unul care ține de calitatea managementului educațional: implementarea soluției UMS, adaptate necesităților concrete ale Universității “Spiru Haret” București. Prin intermediul UMS va fi ținută evidența admiterii fiind luate în calcul toate detaliile specifice. De asemenea, în secțiunea admitere a UMS sunt incluse aspecte legate de managementul candidatului, de la actele depuse și până la taxele achitate, urmând ca generarea clasamentelor de admitere, calcularea numărului de candidați înscriși sau a locurilor rămase libere să fie realizate automat. În plus, sistemul permite printarea listelor cu admiși și respinși. Odată admis, întreg parcursul unui student este urmărit prin UMS: înmatriculare, achitarea taxelor, sesiuni de examinare, note obținute și situație școlară, eliberarea actelor de studiu.

“Una dintre direcțiile strategice ale companiei Red Point vizează susținerea evoluției învățământului universitar prin oferirea de soluții tehnologice complexe, concentrate pe asigurarea performanței în managementul educațional și fluidizarea actului de predare-învățare din mediul universitar. Viziunea companiei cu privire la educație are la bază convingerea că performanța actului didactic se află în relație directă cu tehnologia și inovația, iar calitatea educației este determinantă pentru o societate sănătoasă. Platforma UMS, dedicată managementului școlarității a permis Universității “Spiru Haret” să descopere avantajele oferite de gestiunea completă, eficientă a școlarității și a resurselor din universitate prin automatizarea și optimizarea tuturor proceselor și ariilor specifice. Am colaborat excelent cu specialiștii IT ai Universității “Spiru Haret”. Ambele echipe s-au remarcat prin deschidere și competitivitate și am reușit astfel să stabilim un  mod de lucru colaborativ eficient, orientat spre succes”, a declarat Răzvan Gîdei, CEO Red Point.

La Universitatea “Spiru Haret” a fost implementată o variantă personalizată a UMS. Compania Red Point a reușit în cadrul instituției de învățământ superior din București să integreze sistemul UMS cu platforma Blackboard, notele fiind preluate și gestionate automat, precum și cu platforma colaborativa Microsoft Live@edu. De asemenea, conducerea universității și-a manifestat interesul pentru o soluție care să eficientizeze procesele administrative și economico-financiare, oferind în același timp instrumente de suport decizional. Astfel, sistemul de management academic de la Universitatea “Spiru Haret” cuprinde modulul didactic, de admitere, cel de școlaritate (gestiunea studenților și a traiectoriei școlare), precum și modulul web, cu ajutorul căruia studenții sunt la curent cu tot ce ține de situația lor în universitate (taxe, examene, anunțuri).

“Ne propunem ca pe viitor să implementăm două noi funcționalități în cadrul UMS: plățti electronice și alumni”, a completat Răzvan Gîdei.