Anunţăm ultimele săptămâni de înscrieri la Conferinţa Managementul Performanţei în România 2012.

În contextul derulării studiului Managementul Performanţei în România – ediţia 2012 în aceste săptămâni, toţi respondenţii care finalizează completarea chestionarului online beneficiază de reducere in eventualitatea inscrierii la eveniment până la data de 12 octombrie (inclusiv).

Chestionarul este disponibil spre completare la adresa:http://www.surveymonkey.com/s/managementul-performantei-in-romania-2012.

O noutate în cadrul evenimentului din această toamnă o reprezintă organizarea simulării Friday Night at the ER© în 27 octombrie, între orele 14:00 – 18:00. Simularea reprezintă cel mai bun mijloc de dezvoltare a unor aptitudini precum: gândire sistemică, muncă in echipă, leadership, managementul schimbării şi al performanţei.

Prin intermediul Friday Night at the ER© este simulată administrarea unui spital timp de 24 de ore. Scopul este dezvoltarea gândirii sistemice şi se bazează pe stilurile de lucru ale participanţilor, învăţându-i să colaboreze şi să ia decizii in cadrul unui sistem complex. Astfel, simularea este relevantă pentru participanţi din orice companie si departament.

Detalii Conferinţa Managementul Performanţei in România 2012

Participanţii vor avea oportunitatea să discute despre managementul performanţei la nivel strategic, operaţional şi individual cu un expert internaţional in cadrul unui Masterclass si cu 15 manageri români, profesionişti cu experienţă în aplicarea instrumentelor şi proceselor de managementul performanţei la cele trei niveluri, în cadrul a 15 sesiuni de prezentări şi 3 paneluri de discuţii. Vorbitorii vor oferi participanţilor analize utile în raport cu:

 • Reprezentarea strategiei – Alinierea managementului performanţei cu viziunea organizaţiei
 • Managementul performanţei prin îmbunătăţirea proceselor (Lean Six Sigma)
 • Identificarea corectă a KPIs folosiţi in măsurarea performanţei la nivel departamental
 • Evaluarea performanţei angajaţilor – de la dezvoltarea personală la performanţa organizaţională
 • Motivarea angajaţilor pentru performanţă
 • Legatura dintre evaluarea performanţei şi sistemul de recompensă şi bonusare.

Motive pentru a participa:

 • Descoperirea unor exemple inspiraţionale şi noi modele în managementul performanţei
 • Împărtăşirea de provocări şi idei în managementul performanţei cu colegi din diferite industrii
 • Posibilitatea de a învaţa din analizele şi studiile de caz care oglindesc experienţe reale in practicarea managementului performanţei de către experţii din diferite industrii
 • Şansa de a interacţiona cu un expert la nivel internaţional
 • Networking de calitate
 • Învaţarea într-un format nou
 • 3 workshopuri interactive care oferă soluţii utile în practicarea managementului performanţei:Dezvoltarea unui Sistem de Management al Performanţei bazat pe Balanced Scorecard – Etape şi paşi de urmat (workshop A), Indicatori de Performanţă: Măsurare, învăţare, optimizare(workshop B) şi Managementul Performanţei la nivel individual – Criteriile de performanţă, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei angajaţilor (workshop C).

 

Detalii despre programul evenimentului, vorbitori si inscrieri sunt disponibile la adresa: www.conferinta.kpis.ro.