Ce proceduri euro ne trebuie să implementeze procesatorii de produse traditionale din întreprinderile mici şi mijlocii? Răspunsul va fi dat în cadrul cursurilor de formare educaţională organizate în cadrul proiectului european TOL4FOOD. Acesta urmăreşte realizarea unui transfer de cunoştinţe dinspre Portugalipe
Principalele obiective ale proiectului sunt dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de training şi lifelong learning, promovarea cooperării şi mobilităţii dintre cercetători şi procesatori de produse tradiţionale din întreprinderile mici şi mijlocii din România, Spania, Portugalia în domeniul siguranţei, calităţii, marketingului, autenticităţii produselor tradiţionale, ca mijloc de îmbunătăţire a transferului de cunoştinţe şi practici în domeniu.a şi Spania înspre România în materie de reguli şi proceduri europene care trebuie implementate în România în domeniul produselor tradiţionale.

SIVECO va dezvolta metodologia de formare educaţională, precum şi o platformă colaborativă pe care se vor derula cursurile online. Platforma colaborativă, care va permite utilizatorilor să interacţioneze, va conţine recomandări, reglementări şi anunţuri despre produsele tradiţionale.