Star Storage, furnizorul român de top pentru soluţii de stocare, arhivare şi management de informaţii (date și documente), servicii de externalizare IT și servicii Cloud, lansează STATUS, www.status-online.ro, un produs software propriu dedicat îmbunătățirii semnificative a calității serviciilor medicale și reducerii timpului alocat activităților care au caracter nonmedical.

STATUS este un produs software dedicat furnizorilor de servicii medicale, medicilor şi pacienţilor cu scopul de a extinde interacțiunea acestora dincolo de cadrul fizic al cabinetelor medicale, în spațiul on-line, prin intermediul calculatoarelor, tabletelor și telefoanelor mobile.

Prin STATUS se asigură și se dezvoltă o comunicare bidirecțională centrată pe relația doctor-pacient, utilizând informațiile și datele stocate în mediul virtual sau preluate automat din sistemele informatice existente. STATUS poate fi instalat direct la sediul furnizorului de servicii medicale sau poate fi accesat ca serviciu cloud pe bază de abonament eliminând astfel investiţiile iniţiale în construirea şi administrarea infrastructurii IT proprii.

Funcționalitățile cheie incluse în STATUS, indiferent de modul de implementare (on-premises sau cloud) răspund unor provocări reale şi actuale, permițând utilizatorilor săi:

  • să dispună de un mediu sigur și ușor de utilizat care să includă consolidat toate datele și informațiile medicale;
  • să efectueze un schimb permanent și eficient de informații și documente medicale între pacient și furnizorii de servicii medicale;
  • să reducă timpul neproductiv acordat activităților medicale care nu sunt plătite de pacient (ex. vizite recurente nejustificate, vizite cu caracter non-medical etc.);
  • să ofere pacienților notificări despre evenimentele medicale, inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile;
  • să genereze automat grafice pentru evoluția parametrilor de sănătate (glicemie, hemogramă, puls, greutate etc.) pe baza datelor introduse sau colectate automat;
  • să creeze şi să vizualizeze schemele de tratament (medicaţia) și să asiste pacienții pentru respectarea acestora, inclusiv prin alertarea pe telefonul mobil;
  • să gestioneze informaţiile medicale într-un mod sigur prin intermediul unor funcții multiple de securitate și restricționare a accesului la informațiile personale.

Prin platforma pe care o punem la dispoziție, întregul sistem medical se transformă și evoluează, relația medic – pacient, căpătând o altă dimensiune. Cu STATUS, un furnizor de servicii medicale (clinică, spital etc.) dispune de un canal securizat pentru gestionarea relației cu pacienții de la distanță într-un mod extrem de eficient, putând să le comunice și să le furnizeze acestora în timp real rezultatele investigațiilor medicale, analizele de laborator, rapoartele medicale etc. Pentru pacient, produsul nostru reprezintă o soluție de încredere disponibilă online în orice moment prin care acesta utilizează dosarul sau situația medicală, nefiind limitat doar la document, putând să-și monitorizeze starea de sănătate și, după caz, medicamentația. Un medic care utilizează platforma noastră poate să urmărească chiar și de acasă evoluția pacienților săi, primind notificări automate, mesaje și chiar informațiile în timp real de la aparatele la care aceștia sunt conectați. La rândul său, medicul poate adăuga poze, înregistrări video sau audio la datele pacientului în urma consultației sau intervenției medicale, acestea rămânând disponibile într-un mod securizat, sporind astfel calitatea serviciilor medicale oferite.”, a declarat Rareș Vasilescu, Chief Product Officer, Star Storage.

Cu STATUS clinicile şi personalul medical pot să relaționeze cu pacienții într-un mediu sigur și prietenos, atât în cadrul clinicii cât și în afara acesteia.

ž Furnizorii de servicii medicale câștigă noi metode de a-și oferi serviciile, elimină timpul neproductiv aferent comunicării rezultatelor investigațiilor medicale, obțin un canal securizat pentru gestionarea tuturor interacțiunilor cu pacienții lor și mențin legătura cu aceștia chiar și atunci când nu sunt în clinică.

ž Medicii pot acum nu doar să observe datele dar să le și introducă ușor de pe telefonul mobil, chiar în timpul consultaţiei pentru o vizualizare ulterioară fie pentru acel pacient, fie ca studiu de cazuistică.

ž Pacienţii obţin acces permanent, sigur şi de oriunde, prin intermediul echipamentelor mobile, la dosarul lor medical construit chiar de ei, de doctori sau de furnizorul de servicii medicale, îşi pot defini şi monitoriza medicaţia și pot aprecia actul medical de care beneficiază.

 „Datele medicale sunt informații valoroase și foarte sensibile, ceea ce înseamnă că acestea trebuie tratate cu o deosebită atenție și trebuie furnizate corect și la timp, astfel încât acestea să nu își piardă valoarea, fiind pur și simplu irosite din cauza unor factori tehnici, care până acum nu puteau fi controlați în mod direct. De exemplu, un pacient are mai multe fișe medicale, câte una pentru fiecare medic specialist la care merge. În cele mai multe cazuri, pacientul are nevoie de toate datele medicale conținute în aceste fișe pentru a le prezenta altui medic, ceea ce reprezintă un proces foarte greoi. Acum, cu STATUS, toate aceste informații se găsesc într-un singur loc, prin urmare toți factorii implicați în actul medical au acces imediat și securizat la ele. Acum atât pacienții cât și cadrele medicale au la îndemână un instrument puternic care le permite să fie conectați în orice moment și să comunice într-un mod ușor sigur și eficient.”, a declarat Cătălin Păunescu, CEO Star Storage.

Star Storage pune la dispoziția organizațiilor interesate noul produs STATUS sub două variante, în funcție de nevoile existente: ca serviciu cloud StarVault, public sau privat, cu zero investiții inițiale și care este oferit pe baza unui abonament lunar și on premises, personalizat. Mai mult decât atât, STATUS poate fi utilizat de pe dispozitive mobile prin intermediul unei suite de aplicații dedicate disponibile în App Store și Google Play. Mai multe informații despre STATUS sunt disponibile pe site-ul www.status-online.ro sau prin contactarea unui consultant dedicat la numărul 0744-425683.