SIVECO România a dezvoltat pentru Administraţia Vamală din Republica Macedonia sistemele “Integrated Tariff Environment – ITE” (TARIC şi sistemele relative la Tariff (COTA2, Surveillance 2, EBTI3) cu scopul de a asigura aplicarea uniformă a politicilor comunitare, astfel încât operatorii economici să aibă o evaluare clară a măsurilor pe care trebuie să le aplice în tranzacţiile de import sau export de mărfuri.

Sistemul vamal din Republica Macedonia a fost aliniat cu sistemele de tarifare ale Uniunii Europene, iar toţi operatorii economici naționali pot accesa informații on-line. De asemenea, este facilitat accesul la legislație și la identificarea documentelor.

“Integrated Tariff Environment este un concept de business care grupează mai multe aplicaţii informatice pentru schimbul de informații între Comisia Europeană și statele membre UE. TARIC este o bază de date care indică măsurile tarifare şi netarifare aplicabile mărfurilor, atunci când acestea sunt importate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene sau, după caz, când acestea sunt exportate către ţări terţe.” a declarat Dan Tuhar, eCustoms Line of Business Director, SIVECO România.