SIVECO Romania va dezvolta sistemele “Integrated Tariff Environment – ITE” ale Comunităţii Europene cu scopul de a aduce Administraţia Vamală din Republica Macedonia mai aproape de piaţa UE şi de Uniunea Vamală

SIVECO Romania va dezvolta sistemele “Integrated Tariff Environment – ITE” ale Comunităţii Europene (TARIC şi sistemele relative la Tariff (COTA2, Surveillance 2, EBTI3)) pentru Administraţia Vamală din Republica Macedonia, în cadrul unui proiect ce se va desfăşura în perioada 2012 – 2014. Acesta face parte din Programul Naţional de asistenţă pentru tranziţie şi consolidarea instituţiilor, oferit ţărilor angajate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

TARIC este o bază de date care indică măsurile tarifare şi netarifare aplicabile mărfurilor, atunci când acestea sunt importate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene sau, după caz, când acestea sunt exportate către ţări terţe.

Proiectul realizat de SIVECO Romania în parteneriat cu BULL Romania are ca scop consolidarea capacităţii operaţionale a Administraţiei Vamale din Republica Macedonia, în conformitate cu standardele Uniunii Europene, şi asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii depline a sistemelor informatice vamale cu cele utilizate în UE.

“Prin proiectul ITE dezvoltat de specialiştii noştri pentru Administraţia Vamală din Republica Macedonia, asigurăm aplicarea uniformă a politicilor comunitare astfel încât operatorii economici să aibă o evaluare clară a măsurilor pe care trebuie să le aplice în tranzacţiile de import sau export de mărfuri”, a declarat Dan Tuhar, eCustoms Line of Business Manager, SIVECO Romania.

Sistemul vamal din Republica Macedonia beneficiază de un sistem computerizat de gestiune a operaţiunilor de tranzit (New Computerized Transit System – NCTS) realizat de SIVECO în cadrul unui proiect care a fost lansat în februarie 2011.

Administraţia Vamală din Republica Macedonia este cel de-al treilea beneficiar al soluţiei eCustoms de la SIVECO Romania, după Autoritatea Naţională a Vămilor din România şi Administratia Vamală din Turcia.