Firmele pot adopta noul sistem de plată a taxei pe valoare adăugată (TVA) cu ajutorul aplicaţiei informatice integrate SIVECO Applications 2020 Project:Cloud – Componenta de management financiar-contabil.

Componenta de Management Financiar – Contabil – care face parte din pachetul informatic integrat SIVECO Applications 2020 Project:Cloud – asigură un control unitar al fluxului financiar al documentelor primare și o evidenţă financiar-contabilă completă la nivel sintetic şi analitic. În orice moment, pot fi simulate operaţiile de închidere de lună şi pot fi tipărite automat documentele de informare şi sinteză cerute de legislaţia în vigoare.

Componenta de Management Financiar – Contabil are o arhitectură scalabilă, pe mai multe niveluri, asigurând urmărirea performanţelor oricărei activităţi economice. Modulul interacţionează cu toate celelalte componente ale sistemului, prin fluxuri complexe de lucru. Orice informaţie valorică rezultată din activităţile de business este reflectată imediată în componenta de Management Financiar – Contabil.