• Prin validarea automată a datelor, asistată de inteligență artificială, banca poate procesa mai rapid cererile de finanțare pentru un produs de creditare standardizat acordat entităților juridice cu domeniul de activitate în agricultura, cu maximă acuratețe, reducând semnificativ timpul de răspuns către solicitantul finanțării și, totodată, îmbunătățind fluxurile interne de inițiere și menținere a relațiilor de afaceri cu clienții persoane juridice.

  • Proiectul de digitalizare asigură un răspuns rapid din partea băncii privind finanțarea clienților cu profil agricol, eliminând o serie de acțiuni repetitive din activitatea angajaților Patria Bank, care pot aloca mai mult timp activităților de îmbunătățire a calității serviciilor sau altor activități din zona comercială. 

  • Automatizarea anumitor etape – care presupun interogarea bazelor de date externe, preluarea, prelucrarea și stocarea informațiilor extrase – a contribuit inclusiv la diminuarea semnificativă a riscului operațional asociat acestora.

Clienții Patria Bank, persoane juridice cu domeniul de activitate în agricultură, au acces mai rapid la soluții de finanțare, ca urmare a unui proiect de automatizare a fluxului de lucru privind culegerea și procesarea datelor, desfășurat împreună cu R Systems, lider global în servicii de tehnologie și transformare digitală.

Pe lângă informațiile aduse de solicitant, pregătirea și aprobarea dosarului de creditare al unei companii implică accesarea, de către bancă, a unor informații din surse externe (cum ar fi: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Centrala Riscului de Credit). Până de curând, operațiunile de interogare și culegere a informațiilor din diverse surse de date puteau fi executate doar de un operator uman.

Aceasta însemna, pe de o parte, că timpul alocat acestor operațiuni, anterior digitalizării, conducea la o perioadă mai mare în care banca putea să ofere un răspuns solicitantului de credit.

Pe de altă parte, atât în ceea ce privește fluxurile interne de inițiere și menținere a relațiilor de afaceri cu clienții persoane juridice, cât și în cazul anumitor procese de creditare standardizate, dedicate clienților persoane juridice cu profil agricol, angajații Patria Bank erau nevoiți să execute mai mulți pași, consumatori de timp și demotivanți, din cauza naturii repetitive a respectivelor activități.

Prin soluția implementată de R Systems Europe, toate etapele dedicate interogării, prelucrării și interpretării informațiilor extrase în cadrul fluxului de interogare au fost automatizate. Acest proces de interogare a datelor, provenind din surse externe, este asistat de algoritmi de inteligență artificială (AI), astfel că se reduce nevoia intervenției umane, care se alocă doar pentru verificarea situațiilor excepționale (lipsa unor documente, neconcordanța unor date) și validarea informațiilor recepționate, concomitent cu diminuarea riscului operațional.

Colaborarea dintre Patria Bank și R Systems Europe s-a desfășurat etapizat. O primă etapă a presupus identificarea acelor elemente standardizate și repetitive din fluxurile de lucru cu clienții persoane juridice care puteau fi realizate fără intervenție umană inițială, în special cele legate de interogarea bazelor de date externe, preluarea, prelucrarea și stocarea de informații extrase.

Ulterior, specialiștii băncii din mai multe direcții (Comercială, Operațiuni, Evaluare Risc de Credit Persoane Juridice și IT) și cei ai R Systems Europe au stabilit cum se poate realiza automatizarea, au definitivat specificațiile tehnice ale solicitărilor de automatizare a fluxurilor și au testat integrarea noilor procese în cadrul proceselor deja existente ale băncii.

„Digitalizarea serviciilor oferite de către Patria Bank a constituit un obiectiv asumat în ultimii ani, iar platforma Patria de Oriunde ne-a permis să obținem rezultate excelente pentru clienții persoane fizice, care au dobândit acces facil la servicii 100% online. A venit rândul clienților noștri persoane juridice să beneficieze de procese de creditare mai simple, cu timp de răspuns considerabil redus. Pe lângă îmbunătățirea proceselor vizibile publicului, am optimizat și fluxurile de lucru interne, permițându-le colegilor noștri să se concentreze pe consilierea clienților și pe identificarea celor mai bune variante de creditare. Am apreciat disponibilitatea R Systems de a veni cu cele mai bune soluții de automatizare, în baza cărora putem oferi servicii financiare aliniate exigențelor epocii pe care o parcurgem, în care transformarea digitală avansează rapid în toate sectoarele de activitate”, a declarat Valentin Vancea, Director General Adjunct, Divizia Operațiuni și IT, Patria Bank.

„Soluția de Intelligent Business Automation pe care am propus-o partenerului nostru, Patria Bank, reușește să culeagă și să proceseze, cu acuratețe, date din surse diferite, generând un profil de risc al clientului, fără erori. Intervenția umană este minimă, doar în faza de validare finală. Procesul de stabilire a eligibilității unui client pentru un anume produs de creditare se face mai rapid, cu o reducere de timp și de costuri, care se vor reflecta în performanțele băncii. Ne-am bucurat să găsim receptivitate la propunerile noastre, dorință de a scala soluțiile implementate și de a detecta cât mai multe procese care să facă obiectul automatizării. Sunt convins că Patria Bank a făcut un pas mare spre a deveni o așa-numită neobank, care poate deservi un număr mare de clienți, din diferite industrii și de oriunde, oferindu-le servicii mai prompte”, a adăugat Cosmin Tudor, Business Unit Director for Digital Practice, R Systems Europe.