Înţelegerea stării financiare a companiei este fundamentală pentru a răspunde prompt provocărilor sau noilor oportunități de business. Iar pentru a putea lua deciziile corecte în anumite momente din viața unei companii, managerii trebuie să fie permanent la curent cu tendinţele activelor şi pasivelor, și să poată oricând să analizeze şi să ajusteze marjele previzionate sau planificate.

Construit pe platforma performantă de la MicroStrategy, modulul de raportare şi analiză financiară din SocrateBI (FRAM) oferă mai mult de 50 de metrici financiare şi peste 40 de rapoarte cheie pentru a ajuta organizaţiile să-şi înceapă în cel mai scurt timp analiza, raportarea şi monitorizarea în cadrul departamentului financiar. FRAM este construit în jurul unui proces de raportare standard, ce permite organizaţiei să analizeze starea financiară şi să obţină rapoarte standard cum ar fi balanţe, declaraţii de venit, și altele.

Balanţa este unul dintre rapoartele fundamentale ale contabilităţii companiilor. Balanţele sunt generate de mai multe ori pe  parcursul închiderii ciclului de raportare pentru verificarea acurateţei, înainte ca versiunea finală să fie prezentată acţionarilor, potențialilor parteneri de afaceri sau publicului.

Cu SocrateBI, consolidarea balanţei este posibilă mult mai rapid, micșorând astfel timpul de închidere. Automatizarea consolidărilor din balanţă şi distribuţia electronică şi securizată a raportului către utilizatorii autorizaţi reprezintă alt beneficiu major pe care îl oferă modulul FRAM al soluției de business intelligence furnizată de BITSoftware. Zonele tipice de analiză includ investigarea interactivă a anomaliilor din balanţă, drilling-ul detaliat către sub-conturi şi crearea de balanţe customizate pe divizii sau regiuni.

Rapoartele de P&L generate automat de FRAM permit managerilor să observe veniturile din perioada curentă, costurile,  profitabilitatea comparate în funcţie de perioadă şi de organzaţie, sau în funcție de valorile actuale şi cele planificate.

Cu SocrateBI FRAM, utilizatorii de la toate nivelurile pot rula orice tip de  analiză referitoare la solduri furnizori, solduri clienţi,  bilanţ, fluxul de numerar, planificare și prognoză, venituri și previziuni, modulul putând fi modificat şi extins cu uşurintă pentru orice cerinţe de raportare sau de modelare a datelor.

Modulul include scorecard-uri, tablouri de bord și rapoarte care oferă atât informaţii agregate pentru a ajuta analiştii în  observarea tendinţelor, cât și date financiare detaliate specifice.