Numărul mare de utilizatori (peste 20 000) şi succesul înregistrat la doar un an din momentul lansării au însemnat pentru instrumentul de modelare organizaţională Simple (conceput şi implementat de compania Avantera ) nu doar lărgirea continuă a portofoliului de clienţi, ci şi recunoaşterea utilităţii acestei platforme. Respectându-și promisiunea de a extinde funcționalitatea oferită, Avantera lansează astăzi serviciile de utilizare a versiunii Simple 1.3 pentru clienți provenind din orice sector economic, fie ei companii private sau instituții publice.

Noua versiune permite în plus față de cea precedentă (axată pe modelare organizațională și modelare de  procese) managementul execuției proceselor modelate. Cu alte cuvinte, organizația poate acum să-și construiască un model operațional pe care apoi să-l aplice ca atare în practică, în interiorul aceluiași mediu de lucru: “Simple”.

Avantajul major al acestei abordări este dat de ușurința și viteza cu care o organizație își poate reconfigura modul de lucru și adapta în același timp platforma informatică pentru a susține execuția proceselor. Dacă în varianta tradițională, adaptarea platformei informatice la un nou mod de lucru însemna eforturi financiare (adesea apelând la experți externi) și timp consumat, în varianta propusă de “Simple” organizația își reproiectează procesele și acestea odată reproiectate, dispune imediat și de suportul informatic în execuția acestora.

Modelul oricărui proces poate fi transformat într-o copie “executabilă” numită instanță de proces. Instanța de proces oferă spațiul de lucru cu acces controlat pentru utilizatorii nominalizați să execute activitățile prevăzute, utilizând modelele de documente stabilite și stocând documentele rezultate, înregistrând resursele utilizate (indiferent de natura acestora), completând și centralizând automat formularele proiectate, etc.

Printre cele mai importante funcţionalităţi ale instrumentului Simple, se numără oferirea de suport informatic pentru implementarea cerintelor OMFP 946/2005 şi pentru raportarea stadiului de implementare a acestor cerinţe în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 1649/2011. Instrumentul permite crearea de sesiuni de raportare trimestriale, anuale, în cadrul cărora fiecare unitate organizaţională proprie, dar şi eventualele instituţii subordonate, pot realiza evaluarea stadiului de implementare pentru douăzeci şi cinci de standarde din OMFP 946/2005.