Metodologia, în sine, este un sistem de principii sau reguli de la care derivă metode specifice sau proceduri ce pot interpreta sau rezolva anumite probleme din cadrul unui proiect. Ca şi concluzie, metodologia nu este o formulă, ci un set de practici. La acestea se adaugă, însă, pentru fiecare proiect – experiența în implementare a LLP Dynamics şi practicile specifice proiectului, domeniului de activitate al clientului, şi experienta – cunoştințele – abilitățile personale ale echipelor de proiect.

LLP Dynamics furnizează şi implementează soluții software de tip ERP: Microsoft Dynamics AX şi Microsoft Dynamics NAV. În acest sens, LLP Dynamics a adoptat Microsoft Sure Step ca şi metodologie de implementare . Adoptarea unei metodologii (sau a unui set de proceduri) care să se plieze pe toate implementările permite o livrare de succes şi dobândirea de experiență pentru toate persoanele implicate. Acest lucru este foarte important pentru o companie multinațională ca LLP Dynamics, deoarece în acest fel ne asigurăm că în toate sucursalele noastre personalul LLP Dynamic oferă aceleaşi servicii de implementare de calitate pentru clienții noştri, indiferent de locațiile lor.

Ne dorim ca livrările noastre să fie fiabile, iar utilizarea unei metodologii de implementare ne asigură acest lucru. Utilizarea în mod repetat a unei metodologii de implementare în cadrul tuturor sucursalelor dintr-o organizație oferă o vizibilitate crescută pentru toate părțile implicate în proiectul respectiv, atât la nivel intern cât şi extern. Acest lucru permite angajaților să înțeleagă procesul de implementare de la început până la sfârşit şi, mai important, vizibilitatea le permite clienților noştri să ştie la ce să se aştepte pe tot parcursul implementării. De asemenea, capacitatea de a avea control asupra costurilor este un beneficiu imens al adoptării unei metodologii de implementare. Livrarea soluțiilor ERP prin intermediul unor proceduri repetate ne ajută ca, în timp, să înțelegem cât timp şi ce resurse sunt necesare pentru o livrare de succes. Definirea rolurilor şi responsabilităților este, de asemenea, un element foarte important într-o companiei. Acestea trebuie definite foarte clar, în cadrul unei implementări, pentru a le permite părților implicate să-şi eficientizeze rolul individual pe care fiecare îl are în cadrul implementării, dar şi rezultatul final al muncii în echipă. Fiecare client are nevoi diferite, astfel încât este nevoie de o metodologie de implementare flexibilă, care le permite angajaților să croiască anumite părți ale implementării astfel încât aceasta să se plieze pe aceste nevoi. O metodologie flexibilă este calea sigură către o implementare de succes. Comunicarea permanentă cu clientul este şi acesta un aspect foarte important într-un proiect de implementare. Unul dintre motivele principale de eşec este lipsă de comunicare între părțile implicate, fapt care poate duce la aşteptări sau cerințe neîndeplinite. Având o comunicare constantă pe tot parcursul proiectului, mai ales în punctele critice, se poate asigura o bună parte din succesul unei implementări. O componentă esențială de a avea o metodologie de succes este revizuirea constantă a acesteia, prin feedback-ul obținut de la cei la care a fost aplicată. Mediul de afaceri este în continuă schimbare. Ceea ce a funcționat acum 6 luni de zile, poate nu mai este de actualitate. Acest lucru este valabil şi la o metodologie de implementare. Într-un segment de piață unde lucrurile se schimbă rapid, este important să găsim modalități mai bune de a implementa o soluție ERP şi să obținem feedback de la cei care demarează schimbări. Este esențial pentru o companie să aibă un management al schimbării pentru metodologia sa de implementare.

Carmen STOICA

Project Manager – LLP Dynamics România